Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku   Click to listen highlighted text! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Powered By GSpeech

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we WłocławkuFORMY POMOCY MATERIALNEJ W PWSZ WE WŁOCŁAWKU

1. Stypendium socjalne – przysługuje od I roku studiów i może je otrzymać student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości – przysługuje o I roku studiów i może je otrzymać tylko student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, zakwaterowany w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Wnioski o przyznanie w/w stypendiów należy składać w terminie 21 dni od rozpoczęcia roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (po złożeniu przez studenta pisemnych wyjaśnień) dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w trackie roku akademickiego. Prawo do stypendium ustala się od miesiąca, w którym złożono wniosek (przyznanie stypendium uzależnione jest stanu środków Funduszu Pomocy Materialnej).

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - przysługuje od I roku studiów i może je otrzymać student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie 21 dni od rozpoczęcia roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (po złożeniu przez studenta pisemnych wyjaśnień) dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w trackie roku akademickiego. Prawo do stypendium ustala się od miesiąca, w którym złożono wniosek (przyznanie stypendium uzależnione jest stanu środków Funduszu Pomocy Materialnej). 

4. Stypendium rektora dla najlepszych studentów – może otrzymać student II, III i IV roku studiów, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie 21 dni od rozpoczęcia roku akademickiego.

5. Zapomoga - może być przyznana studentowi studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzeniem losowym może być w szczególności: śmierć lub ciężka choroba członka najbliższej rodziny studenta; klęski żywiołowe np. pożar, powódź i inne, na skutek których student znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi. Wniosek o zapomogę powinien być udokumentowany zaświadczeniami właściwych instytucji i urzędów potwierdzającymi okoliczności opisane we wniosku.

Zasady ubiegania się o w/w świadczenia określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ we Włocławku.  

Jesteś tutaj: Home Dla Studentów Pomoc materialna
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących cookies.