Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku   Click to listen highlighted text! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Powered By GSpeech

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we WłocławkuŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW

1. Stypendium socjalne – przysługuje od I roku studiów i może je otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Wnioski o przyznanie w/w stypendiów należy składać w terminie 21 dni od rozpoczęcia roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (po złożeniu przez studenta pisemnych wyjaśnień) dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w trackie roku akademickiego. Prawo do stypendium ustala się od miesiąca, w którym złożono kompletny wniosek (przyznanie stypendium uzależnione jest stanu środków Funduszu Stypendialnego).

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych - przysługuje od I roku studiów i może je otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie 21 dni od rozpoczęcia roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (po złożeniu przez studenta pisemnych wyjaśnień) dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w trackie roku akademickiego. Prawo do stypendium ustala się od miesiąca, w którym złożono kompletny wniosek (przyznanie stypendium uzależnione jest stanu środków Funduszu Stypendialnego). 

3. Stypendium rektora – może otrzymać student, który zaliczył co njmniej I rok studiów w terminie określonym organizacją roku akademickiego bez warunkowego kontynuowania studiów lub jest studentem I roku studiów drugiego stopnia i w poprzednim roku studiów uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub jest medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie 21 dni od rozpoczęcia roku akademickiego.

4. Zapomoga - może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Trudną sytuacją życiową może być np. śmierć lub ciężka choroba studenta lub członka rodziny studenta pozostającego ze studentem we wspólnym gospodarstwie domowym; klęski żywiołowe np. pożar, powódź i inne, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.

Zasady ubiegania się o w/w świadczenia określa Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku.

Jesteś tutaj: Home Dla Studentów Pomoc materialna
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących cookies.