Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku   Click to listen highlighted text! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Powered By GSpeech

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we WłocławkuPowołanie Akademickiego Centrum Edukacji Ekologicznej Ekożaczek w Przedszkolu Akademickim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
październik 2013 - czerwiec 2014

Przedszkole Akademickie to jeden z projektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Uczelnia stworzyła i wdrożyła projekt przedszkola przyjaznego dziecku, oparty o najnowszą wiedzę i metody wspierające jego rozwój. Placówka funkcjonuje od września 2013 r.
Przy tworzeniu przedszkola uczelnia postawiła na trzy główne zadania: naukę języków, edukację ekologiczną oraz edukację prozdrowotną, czyli promowanie zdrowia, zdrowego odżywiania i aktywności ruchowej. Wiąże się to z tym, iż w ramach realizacji podstawy programowej dzieci realizują rozszerzony program edukacji ekologicznej.
W związku z powyższym powstała idea, aby Przedszkole Akademickie stało się regionalnym centrum edukacji ekologicznej, przyrodniczej i prozdrowotnej. Pokłosiem tych założeń było utworzenie Akademickiego Centrum Edukacji Ekologicznej Ekożaczek funkcjonującego w Przedszkolu Akademickim przy PWSZ we Włocławku. Centrum rozpoczęło swoją działalność, w październiku 2013 r. od realizacji programu edukacji ekologicznej, przyrodniczej i prozdrowotnej pod tytułem ,,Mały odkrywca". Głównym jego zadaniem była edukacja ekologiczna, przyrodnicza i prozdrowotna dzieci, rodziców i opiekunów.
W ramach zajęć prowadzonych w Akademickim Centrum Edukacji Ekologicznej Ekożaczek brały udział dzieci zarówno z Przedszkola Akademickiego jak również dzieci z gminy Włocławek. Zajęcia miały formę zajęć interaktywnych, warsztatowych, szkoleniowych, wycieczek. W ramach realizacji programu ,,Mały odkrywca" wsparciem zostali objęci również rodzice oraz nauczyciele z terenu gminy. Dla rodziców i nauczycieli realizowane zostały warsztaty i prelekcje dotyczące edukacji ekologicznej oraz zdrowego stylu życia i odżywiania.
Aby utworzyć centrum uczelnia już w grudniu 2012 roku podjęła pierwsze starania i złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wniosek o dotację na realizację przedsięwzięcia pn. Powołanie Akademickiego Centrum Edukacji Ekologicznej Ekożaczek w Przedszkolu Akademickim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Na podstawie zawartej Umowy Dotacji w Przedszkolu Akademickim utworzono Akademickie Centrum Edukacji Ekologicznej Ekożaczek.
Na realizację projektu ,,Mały odkrywca" PWSZ we Włocławku pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotację w wysokości 120 tysięcy złotych. Koszt realizacji całego projektu wynosił 135 812, 92 zł.

Misją Centrum jest:
• kształtowanie proekologicznych i prozdrowotnych postaw wychowanków, opiekunów i rodziców,
• kształcenie nowego stylu życia opartego na współistnieniu człowieka w harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą,
• zapewnienie każdemu dziecku warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego,
• tworzenie nawyków związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowego stylu życia,
• kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
• rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
• stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia i otrzymanej dotacji zakupiono wyposażenie do 3 sal/ pracowni służące do realizacji programów edukacji ekologicznej, przyrodniczej i prozdrowotnej.
W ramach swojej działalności Akademickie Centrum Edukacji Ekologicznej Ekożaczek realizowało program edukacji ekologicznej, przyrodniczej i prozdrowotnej "Mały odkrywca", mający na celu:
• budowanie postaw proekologicznych,
• kształtowanie postawy szacunku i odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy,
• nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych, wyciąganie i formułowanie wniosków,
• kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania się,
• doskonalenie umiejętności planowania i organizowania działań poprzez dobór odpowiednich materiałów,
• zachęcanie rodziców i opiekunów do uczestnictwa w programowaniu treści i działań proekologicznych.
Program edukacji ekologicznej realizowany był w 3 blokach tematycznych:
• bogactwo przyrody
• zdrowy styl życia
• zasady ochrony przyrody
Program realizowany przez Akademickie Centrum Edukacji Ekologicznej skierowany był do dzieci, ale także do opiekunów i rodziców dzieci z powiatu włocławskiego.
W ramach realizacji program edukacji ekologicznej, przyrodniczej i prozdrowotnej "Mały odkrywca" odbyło się 75 zajęć - w ramach których udział wzięło 333 dzieci (z 7 szkół podstawowych i 6 przedszkoli). W ramach swojej działalności Centrum zorganizowało również warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców, w których udział wzięło łącznie 43 uczestników. W przeciągu realizacji projektu Akademickie Centrum Edukacji Ekologicznej Ekożaczek zorganizowało również 21 uroczystości i wydarzeń o charakterze ekologicznym oraz 3 konkursy.
Najważniejszym wydarzeniem było uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej Ekożaczek, którego w dniu 31 marca 2014 r. dokonała Małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pani Anna Komorowska oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Pani Emilia Kawka-Patek. Pierwsza Dama obejrzała program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków, przeczytała dzieciom opowiadanie pt.: ,,Wiatr" i zwiedziła przedszkole. Na zakończenie pogratulowała uczelni pomysłu na mądrą i nowoczesną edukację, a swoje wrażenia i opinie zapisała w obu księgach pamiątkowych: przedszkola i uczelni.

Jesteś tutaj: Home Akademickie Centrum Edukacji Ekologicznej Ekożaczek
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących cookies.