Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku   Click to listen highlighted text! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Powered By GSpeech

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we WłocławkuZasoby Open Access

Open Access (Otwarty Dostęp) – wolny, nieograniczony, bezpłatny oraz powszechny dostęp do publikacji cyfrowych o charakterze naukowym i edukacyjnym. Użytkownicy mogą przeszukiwać, czytać, kopiować, drukować pełne teksty publikacji bez ograniczeń, przy jednoczesnym zachowaniu praw autorskich.

 

Wybrane źródła dostępne w ramach Open Access:

 

Czasopisma medyczne:

„Chirurgia Polska” - dwujęzyczny (polsko-angielski) półrocznik naukowo-edukacyjny, od 2002 roku oficjalny organ Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych. Zróżnicowana tematyka sprawia, że odbiorcami pisma oprócz chirurgów ogólnych i naczyniowych są także torakochirurdzy, chirurdzy dziecięcy, urolodzy oraz ortopedzi. Pismo stanowi forum wymiany poglądów i prezentacji dorobku naukowego polskiego środowiska chirurgicznego. Link: https://journals.viamedica.pl/chirurgia_polska/issue/archive

„Diabetologia Praktyczna” - dwumiesięcznik o charakterze edukacyjnym redagowany i prowadzony przez ekspertów. Dotyczy wszystkich aspektów diabetologii, zarówno eksperymentalnej, klinicznej, jak i codziennej praktyki lekarskiej oraz aspektów społecznych. W każdym numerze publikowane są prace ukazujące się w czasopiśmie "Clinical Diabetology". Link: https://journals.viamedica.pl/diabetologia_praktyczna/issue/archive

„Gerontologia Polska” - oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Jako pismo o charakterze edukacyjnym i informacyjnym kierowane jest zarówno do lekarzy pierwszego kontaktu, jak i do lekarzy specjalistów zainteresowanych problemami geriatrycznymi. Zawiera prace poglądowe, oryginalne, opisy badań nad procesami starzenia, zagadnienia interdyscyplinarne, opisy przypadków oraz informacje o zjazdach i kongresach. Link: http://gerontologia.org.pl/czasopismo-gerontologia-polska/

„Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu” - międzynarodowy kwartalnik wydawany od 2016 roku w formie elektronicznej przez Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, w którym publikowane są recenzowane artykuły oryginalne (eksperymentalne kliniczne i badawcze), poglądowe oraz opisy przypadków z zakresu pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu. Link: http://wyd.edu.pl/index.php/innowacje-w-pielegniarstwie-i-naukach-i-zdrowiu/archiwum

„Leczenie Ran” - pierwsze w Polsce czasopismo naukowe obejmujące szeroko pojętą tematykę leczenia ran o różnej etiologii. Oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Link: http://leczenieran.com.pl/

„Magazyn Pielęgniarki Operacyjnej” - pismo środowiskowo-zawodowe, nośnik informacji o środowisku, ważny dla grupy zawodowej pielęgniarek operacyjnych. Magazyn jest adresowany do pielęgniarek operacyjnych pracujących w sali operacyjnej oraz do chirurgów, jako czasopismo, które może przyczynić się do lepszej współpracy zespołu operującego. Link: http://www.ksi.jgora.pl/index.php/magazyn/numery-magazynu

„Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne” - kwartalnik poruszający zagadnienia związane z chorobami naczyniowymi, skierowany do pielęgniarek chirurgicznych i angiologicznych oraz współpracujących z nimi lekarzy. Organ Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego. Link: https://www.termedia.pl/Czasopismo/Pielegniarstwo_Chirurgiczne_i_Angiologiczne-50/Archiwum

„Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne - Nursing and Public Health” - kwartalnik wydawany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Czasopismo zawiera oryginalne prace badawcze, poglądowe i kazuistyczne dotyczące pielęgniarstwa i zdrowia publicznego oraz sprawozdania, materiały ze zjazdów naukowych, recenzje, komunikaty itp. Link: http://www.pzp.umed.wroc.pl/pl/archive/

„Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne (PNN) (The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing)” - międzynarodowy kwartalnik wydawany od 2012 roku, w którym publikowane są recenzowane artykuły oryginalne (eksperymentalne kliniczne i badawcze), poglądowe oraz opisy przypadków z zakresu pielęgniarstwa w neurologii i neurochirurgii. Link: http://jnnn.pl/index.php/neurological-and-neurosurgical/issue/archive

„Pielęgniarstwo Polskie” - czasopismo o charakterze interdyscyplinarnym. Publikowane w nim prace naukowe - zarówno oryginalne jak i poglądowe oraz kazuistyczne prezentują najnowsze doniesienia z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, medycyny, aspektów organizacyjnych i prawnych, a także innych dziedzin naukowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z pielęgniarstwem. Link: http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/issue.php

„Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece” - czasopismo naukowe, którego celem jest gromadzenie oraz upowszechnianie informacji o teorii, praktyce i badaniach naukowych z zakresu pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej terapii. Link: https://evereth.pl/czasopisma/pielegniarstwo-w-anestezjologii-i-intensywnej-opiece-2/archiwum/

„Problemy Pielęgniarstwa” - czasopismo, w którym publikowane są recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze z dziedziny pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych, sprawozdania, komentarze, recenzje oraz oficjalne stanowiska międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych. Kwartalnik ten, redagowany przez utytułowane osobistości z dziedziny pielęgniarstwa z kraju i z zagranicy, skierowany jest do szerokiego grona środowiska pielęgniarskiego stawiającego na rozwój zawodowy i edukację. Link: https://www.termedia.pl/Czasopismo/Problemy_Pielegniarstwa-134/Archiwum 

„Zakażenia XXI wieku” - oficjalne recenzowane czasopismo Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, na łamach którego publikowane są prace naukowe dotyczące patogenezy, diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych, będących nieustająco wyzwaniem klinicznym w XXI wieku. Link:
http://mavipuro.pl/czasopisma/zakazenia-xxi-wieku/archiwum-2/ 

 

Medyczne linki tematyczne:

http://www.nursing.com.pl/ - Wirtualny Magazyn Pielęgniarki i Położnej - portal, na łamach którego publikowane są m.in. interesujące informacje o kształceniu i doskonaleniu zawodowym, materiały edukacyjne czy wzory dokumentów
https://medtube.pl/ - największa platforma multimediów szkoleniowych dla profesjonalistów, oferuje ponad 20.000 filmów, kursów i dokumentów
http://www.czytelniamedyczna.pl/ - największa baza artykułów medycznych, bezpłatny i błyskawiczny dostęp do treści
http://dane-i-analizy.pl/ - baza oficjalnych wieloletnich danych w formie interaktywnych raportów zawierających tematyczne mapy społeczno-gospodarcze z wykresami
http://gbl.home.pl/cgi-bin/gblbase.pl/pblb09 - Polska Bibliografia Lekarska - baza rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia oraz z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL
http://www.termedia.pl/ - strona udostępnia szereg informacji z zakresu medycyny oraz dostęp do internetowej wersji licznych specjalistycznych czasopism medycznych
http://www.biomedcentral.com/journals  - BioMedCentral - baza pełnotekstowych czasopism z zakresu nauk medycznych
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ - PUBMed Central - baza pełnotekstowych czasopism z zakresu nauk medycznychPozostałe linki:

http://polishscience.pl/pl - Polish Science - międzynarodowy serwis informacyjny polskiej nauki i innowacyjności
http://baztech.icm.edu.pl/ - BAZTECH - baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
http://baztol.library.put.poznan.pl/baztol/pl/baztol.html - "Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych"
https://oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/mechanika - „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika, RUTMech”
http://pldml.icm.edu.pl/pldml/browse/articles-pldml.action - DML-PL - pełnotekstowa baza danych artykułów z polskich czasopism i książek matematycznych
http://www.arianta.pl - ARIANTA - Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne
http://otworzksiazke.pl/ - cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/search/article.action?cid=0d32d570-d5d7-4d60-b2dd-c2ea1fb267d0 – BazEkon - baza bibliograficzno-pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych
http://muzhp.pl/pl/c/1533/bazhum-czasopisma-humanistyczne-i-spoleczne - BazHum - baza bibliograficzna rejestrująca zawartość czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych
http://karo.umk.pl/Karo/ - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich (KARO) - informacja o zasobach wielu polskich bibliotek naukowych
http://kpbc.umk.pl/dlibra - Kujawsko Pomorska Biblioteka Cyfrowa - regionalna biblioteka cyfrowa
https://polona.pl/ - największa biblioteka cyfrowa w Polsce
http://fbc.pionier.net.pl/ - Federacja Bibliotek Cyfrowych - zasoby polskich bibliotek cyfrowych
https://books.google.pl/ - Google Books - największy na świecie indeks książek pełnotekstowych
https://scholar.google.pl/ - Google Scholar - wyszukiwarka artykułów naukowych

 

 

Jesteś tutaj: Home Biblioteka Zasoby Open Access
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących cookies.