Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku   Click to listen highlighted text! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Powered By GSpeech

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

A- A A+


Zasoby Open Access

Open Access (Otwarty Dostęp) – wolny, nieograniczony, bezpłatny oraz powszechny dostęp do publikacji cyfrowych o charakterze naukowym i edukacyjnym. Użytkownicy mogą przeszukiwać, czytać, kopiować, drukować pełne teksty publikacji bez ograniczeń, przy jednoczesnym zachowaniu praw autorskich.

 

Wybrane źródła dostępne w ramach Open Access:

Czasopisma medyczne:

„Chirurgia Polska” - dwujęzyczny (polsko-angielski) półrocznik naukowo-edukacyjny, od 2002 roku oficjalny organ Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych. Zróżnicowana tematyka sprawia, że odbiorcami pisma oprócz chirurgów ogólnych i naczyniowych są także torakochirurdzy, chirurdzy dziecięcy, urolodzy oraz ortopedzi. Pismo stanowi forum wymiany poglądów i prezentacji dorobku naukowego polskiego środowiska chirurgicznego. Link: https://journals.viamedica.pl/chirurgia_polska/issue/archive

„Diabetologia Praktyczna” - dwumiesięcznik o charakterze edukacyjnym redagowany i prowadzony przez ekspertów. Dotyczy wszystkich aspektów diabetologii, zarówno eksperymentalnej, klinicznej, jak i codziennej praktyki lekarskiej oraz aspektów społecznych. W każdym numerze publikowane są prace ukazujące się w czasopiśmie "Clinical Diabetology". Link: https://journals.viamedica.pl/diabetologia_praktyczna/issue/archive

„Gerontologia Polska” - oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Jako pismo o charakterze edukacyjnym i informacyjnym kierowane jest zarówno do lekarzy pierwszego kontaktu, jak i do lekarzy specjalistów zainteresowanych problemami geriatrycznymi. Zawiera prace poglądowe, oryginalne, opisy badań nad procesami starzenia, zagadnienia interdyscyplinarne, opisy przypadków oraz informacje o zjazdach i kongresach. Link: http://gerontologia.org.pl/czasopismo-gerontologia-polska/

„Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu” - międzynarodowy kwartalnik wydawany od 2016 roku w formie elektronicznej przez Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, w którym publikowane są recenzowane artykuły oryginalne (eksperymentalne kliniczne i badawcze), poglądowe oraz opisy przypadków z zakresu pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu. Link: http://wyd.edu.pl/index.php/innowacje-w-pielegniarstwie-i-naukach-i-zdrowiu/archiwum

„Leczenie Ran” - pierwsze w Polsce czasopismo naukowe obejmujące szeroko pojętą tematykę leczenia ran o różnej etiologii. Oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Link: http://leczenieran.com.pl/

„Magazyn Pielęgniarki Operacyjnej” - pismo środowiskowo-zawodowe, nośnik informacji o środowisku, ważny dla grupy zawodowej pielęgniarek operacyjnych. Magazyn jest adresowany do pielęgniarek operacyjnych pracujących w sali operacyjnej oraz do chirurgów, jako czasopismo, które może przyczynić się do lepszej współpracy zespołu operującego. Link: http://www.ksi.jgora.pl/index.php/magazyn/numery-magazynu

„Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne” - kwartalnik poruszający zagadnienia związane z chorobami naczyniowymi, skierowany do pielęgniarek chirurgicznych i angiologicznych oraz współpracujących z nimi lekarzy. Organ Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego. Link: https://www.termedia.pl/Czasopismo/Pielegniarstwo_Chirurgiczne_i_Angiologiczne-50/Archiwum

„Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne - Nursing and Public Health” - kwartalnik wydawany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Czasopismo zawiera oryginalne prace badawcze, poglądowe i kazuistyczne dotyczące pielęgniarstwa i zdrowia publicznego oraz sprawozdania, materiały ze zjazdów naukowych, recenzje, komunikaty itp. Link: http://www.pzp.umed.wroc.pl/pl/archive/

„Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne (PNN) (The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing)” - międzynarodowy kwartalnik wydawany od 2012 roku, w którym publikowane są recenzowane artykuły oryginalne (eksperymentalne kliniczne i badawcze), poglądowe oraz opisy przypadków z zakresu pielęgniarstwa w neurologii i neurochirurgii. Link: http://jnnn.pl/index.php/neurological-and-neurosurgical/issue/archive

„Pielęgniarstwo Polskie” - czasopismo o charakterze interdyscyplinarnym. Publikowane w nim prace naukowe - zarówno oryginalne jak i poglądowe oraz kazuistyczne prezentują najnowsze doniesienia z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, medycyny, aspektów organizacyjnych i prawnych, a także innych dziedzin naukowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z pielęgniarstwem. Link: http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/issue.php

„Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece” - czasopismo naukowe, którego celem jest gromadzenie oraz upowszechnianie informacji o teorii, praktyce i badaniach naukowych z zakresu pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej terapii. Link: https://evereth.pl/czasopisma/pielegniarstwo-w-anestezjologii-i-intensywnej-opiece-2/archiwum/

„Problemy Pielęgniarstwa” - czasopismo, w którym publikowane są recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze z dziedziny pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych, sprawozdania, komentarze, recenzje oraz oficjalne stanowiska międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych. Kwartalnik ten, redagowany przez utytułowane osobistości z dziedziny pielęgniarstwa z kraju i z zagranicy, skierowany jest do szerokiego grona środowiska pielęgniarskiego stawiającego na rozwój zawodowy i edukację. Link: https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/issue/archive

„Zakażenia XXI wieku” - oficjalne recenzowane czasopismo Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, na łamach którego publikowane są prace naukowe dotyczące patogenezy, diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych, będących nieustająco wyzwaniem klinicznym w XXI wieku. Link:
http://mavipuro.pl/czasopisma/zakazenia-xxi-wieku/archiwum-2/ 

 

Medyczne linki tematyczne:

http://www.nursing.com.pl/ - Wirtualny Magazyn Pielęgniarki i Położnej - portal, na łamach którego publikowane są m.in. interesujące informacje o kształceniu i doskonaleniu zawodowym, materiały edukacyjne czy wzory dokumentów
https://medtube.pl/ - największa platforma multimediów szkoleniowych dla profesjonalistów, oferuje ponad 20.000 filmów, kursów i dokumentów
http://www.czytelniamedyczna.pl/ - największa baza artykułów medycznych, bezpłatny i błyskawiczny dostęp do treści
http://dane-i-analizy.pl/ - baza oficjalnych wieloletnich danych w formie interaktywnych raportów zawierających tematyczne mapy społeczno-gospodarcze z wykresami
http://gbl.home.pl/cgi-bin/gblbase.pl/pblb09 - Polska Bibliografia Lekarska - baza rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia oraz z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL
http://www.termedia.pl/ - strona udostępnia szereg informacji z zakresu medycyny oraz dostęp do internetowej wersji licznych specjalistycznych czasopism medycznych
http://www.biomedcentral.com/journals  - BioMedCentral - baza pełnotekstowych czasopism z zakresu nauk medycznych
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ - PUBMed Central - baza pełnotekstowych czasopism z zakresu nauk medycznychPozostałe linki:

http://polishscience.pl/pl - Polish Science - międzynarodowy serwis informacyjny polskiej nauki i innowacyjności
http://baztech.icm.edu.pl/index.php/pl/ - BAZTECH - baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
http://baztol.library.put.poznan.pl/baztol/pl/baztol.html - "Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych"
https://oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/mechanika - „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika, RUTMech”
http://pldml.icm.edu.pl/pldml/browse/articles-pldml.action - DML-PL - pełnotekstowa baza danych artykułów z polskich czasopism i książek matematycznych
http://www.arianta.pl - ARIANTA - Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne
http://otworzksiazke.pl/ - cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/search/article.action?cid=0d32d570-d5d7-4d60-b2dd-c2ea1fb267d0 – BazEkon - baza bibliograficzno-pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych
http://muzhp.pl/pl/c/1533/bazhum-czasopisma-humanistyczne-i-spoleczne - BazHum - baza bibliograficzna rejestrująca zawartość czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych
http://karo.umk.pl/Karo/ - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich (KARO) - informacja o zasobach wielu polskich bibliotek naukowych
http://kpbc.umk.pl/dlibra - Kujawsko Pomorska Biblioteka Cyfrowa - regionalna biblioteka cyfrowa
https://polona.pl/ - największa biblioteka cyfrowa w Polsce
http://fbc.pionier.net.pl/ - Federacja Bibliotek Cyfrowych - zasoby polskich bibliotek cyfrowych
https://books.google.pl/ - Google Books - największy na świecie indeks książek pełnotekstowych
https://scholar.google.pl/ - Google Scholar - wyszukiwarka artykułów naukowych

 

 

Jesteś tutaj: Home Biblioteka Zasoby Open Access
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących cookies.