Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku   Click to listen highlighted text! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Powered By GSpeech

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we WłocławkuINFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU

Program edukacji ekologicznej w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku pt. „Eko student w Eko regionie”

      logo wfosigw cmyk     

            PWSZ we Włocławku  jest nowoczesną uczelnią regionalną, prowadzącą studia licencjackie i inżynierskie na pięciu  kierunkach: filologii, w tym na filologii angielskiej i filologii germańskiej, pedagogice, zarządzaniu, administracji, informatyce oraz mechanice i budowie maszyn. Aktualnie we włocławskiej PWSZ studiuje około 2000 studentów. Uczelnia zatrudnia też 200 pracowników. W roku obchodów jubileuszu 10-lecia PWSZ we Włocławku sejmik województwa kujawsko-pomorskiego uhonorował uczelnię „Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

            Włocławska PWSZ od początków działalności aspiruje do miana uczelni ekologicznej, między innymi poprzez promowanie wśród społeczności uczelnianej postaw dbałości o środowiskoa także  rozwijanie zainteresowań studentów profilaktyką zdrowotną w życiu codziennym. Administracja zrezygnowała z przesyłania do członków senatu, komisji uczelnianych i innych ważnych gremiów wszelkich informacji i dokumentów w formie papierowej na rzecz elektronicznej. PWSZ prowadzi od kilku lat we współpracy z  Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Saniko” segregację odpadów. Mając na uwadze kształtowanie prozdrowotnych postaw wśród studentów uczelnia zbudowała własną bazę rowerową, w której aktualnie dysponuje 33 rowerami. Rowery ułatwiają studentom przemieszczanie się pomiędzy oddalonymi od siebie budynkami dydaktycznymi, a także do rekreacji i turystyki rowerowej. PWSZ jest inicjatorem i współorganizatorem na terenie miasta Włocławka Tygodnia Zrównoważonego Transportu, akcji zainspirowanej przez Ministerstwo Ochrony Środowiska promującej ochronę środowiska miejskiego przed zanieczyszczeniem spowodowanym nadmiernym korzystaniem z samochodów osobowych. Uczelnia corocznie zaprasza do współudziału w akcji wiele instytucji, organizacji oraz mieszkańców Włocławka. Podsumowanie Tygodnia Zrównoważonego Transportu odbywa się podczas happeningu pn. „Dzień bez Samochodu”. Uczelnia jest także organizatorem happeningu z okazji „Dnia Ziemi”, współorganizatorem akcji „Rzuć palenie” i „Światowego Dnia Zdrowia” oraz sympozjów poświęconych zdrowemu odżywianiu. Program „Eko student w Eko regionie”jest kontynuacją proekologicznej działalności uczelni, ale na wyższym poziomie zorganizowania, z określeniem wyraźnego celu każdego przedsięwzięcia, zasięgu oddziaływania i grupy docelowej. W wyniku realizacji programu uczelnia ma zbudować system promocji proekologicznej, którego podstawą będzie strona internetowa uczelni. Przy opracowaniu nowej koncepcji strony internetowej Dział Rozwoju i Promocji  będzie współpracował z grupą studentów ekologów, która wyłoni się z uczestników programu. Grupa ta ma być „zaczynem” studenckiego, a z czasem obywatelskiego ruchu proekologicznego we Włocławku. Celem programu jest także uświadomienie uczestniczącym w nim studentom wzajemnych zobowiązań członka danej społeczności wobec regionu, w którym mieszka, pracuje i uczy się. Eksperymentalnym miejscem „szkoły proekologicznych zachowań na co dzień” ma być dom studenta, w którym podczas roku akademickiego zamieszkuje około 70 osób. Ważną stroną projektu jest nieszablonowość proponowanych przedsięwzięć. Każda prelekcja połączona jest z atrakcyjnym doświadczeniem empirycznym, co rokuje dużo lepsze efekty poznawcze i skuteczniejsze kształtowanie nawyków proekologicznych.

Głównym celem programu jest zatem :

·         popularyzacja wiedzy i zwiększenie świadomości ekologicznej obecnych i przyszłych studentów (aktualnie uczniów szkół ponadgimnazjalnych) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku;

·         rozwijanie poczucia indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego
w regionie;

·         promowanie zachowań i nawyków proekologicznych wśród młodych, „wchodzących
w dorosłość” mieszkańców regionu;

·         aktywizacja społeczna i ekologiczna studentów.

Program realizowany jest przez cały rok i składa się z następujących etapów:

1.      „Zielone wiosło”-warsztaty przyrodnicze i prelekcja dla studentów PWSZ we Włocławku, (maj, czerwiec);

2.      Warsztaty szkoleniowe „Smaki Regionu”, promujące kuchnię i produkty naturalne regionu Kujaw wśród studentów uczelni (kwiecień, maj, czerwiec);

3.      „Dzień bez Samochodu”- happening podsumowujący Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (wrzesień);

4.      Akcja „Ekologiczny Dom Studenta”, połączona z warsztatami nt. racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i wtórnych (cały rok akademicki – od października do czerwca);

5.      Seminarium dla pracowników PWSZ nt. gospodarki odpadami według nowej ustawy.

„Zielone Wiosło” – warsztaty przyrodnicze i prelekcja dla studentów, promująca krajobraz przyrodniczy i kulturowy regionu.

Program realizowany jest w maju i czerwcu. Jego uczestnikami są dwie grupy studentów po 16 osób oddelegowanych przez społeczności studenckie ze wszystkich kierunków studiów. Uczestnicy mają możliwość poznawania otaczającej przyrody, jak również przełamywania własnych słabości i budowania międzyludzkich więzi.

Spływ kajakowy odbywać się będzie na rzece Skrwie Prawej na odcinku Brudzeń Duży - Murzynowo. Ciekawa i różnorodna pod względem przyrodniczym okolica, bogata w różne gatunki ptaków, ostępy leśne oraz stare młyny jest znakomitym miejscem dla aktywnego wypoczynku, poczucia zespolenia z przyrodą i jej zbawiennego wpływu na psychikę człowieka. Celem programu jest propagowanie proekologicznych postaw i zachowań w rekreacji i turystyce oraz aktywne spędzenie czasu wolnego na łonie natury w połączeniu z rekreacją ruchową oraz propagowanie czystości wód rzeki Skrwy prawej, Wisły i ochrony biocenoz lądowych i wodnych występujących wzdłuż ich biegu. Spływ poprzedzony będzie prelekcją lektora Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku nt. walorów przyrodniczych okolic Skrwy prawej oraz Wisły.

„Smaki Regionu” – prelekcja i warsztaty dla studentów

Cykle warsztatów promujących zdrową żywność i dziedzictwo kulturowe Regionu Kujaw .
W każdej edycji („Żur kujawski” i „Tradycyjne wypiekanie chleba na Kujawach”) uczestniczyć będzie 20 studentów, które otrzymają imienne certyfikaty na zakończenie każdego ze szkoleń. Każdy z warsztatów ( podzielony na część teoretyczną i praktyczną) rozpoczyna i kończy prelekcja lektora Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku na temat roli żywności  ekologicznej.

Warsztaty „Żur kujawski” – przeznaczone są dla grupy 20 osobowej. Przedsięwzięcie odbędzie w Wielgiem, gdzie studenci będą mieli okazję poznać tradycje i zwyczaje związane z gotowaniem żuru.

Warsztaty „Tradycyjne wypiekanie chleba na Kujawach” – przeznaczone są dla grupy 20 osobowej. Przedsięwzięcie odbędzie się w Wielgiem, gdzie studenci będą mieli okazję poznać tradycję i zwyczaje związane z tradycyjnym wypiekiem chleba. Powyższe warsztaty pozwolą uczestnikom poznać nie tylko potencjał kulturowy naszego regionu, ale także poszerzą ich umiejętności w zakresie sztuki kulinarnej.

„Dzień bez Samochodu”

            Cykliczna impreza w formie happeningu podsumowująca Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu we Włocławku, której organizatorem jest PWSZ we Włocławku. Celem imprezy jest promowanie ochrony środowiska miejskiego przed zanieczyszczeniem spowodowanym nadmiernym korzystaniem z samochodów osobowych. Uczelnia zaprasza do współudziału w akcji wiele instytucji, organizacji, szkół, placówek oświatowych, prywatnych przedsiębiorców oraz mieszkańców Włocławka. Podczas happeningu promuje się rower jako ekologiczny środek lokomocji miejskiej oraz zachęca mieszkańców Włocławka do korzystania z miejskiego transportu publicznego, w celu zmniejszenia zanieczyszczenia. Podczas happeningu promuje się także zdrową żywność
i ruch jako najskuteczniejszy lek XXI wieku. Będzie można zatem obejrzeć wystawę producentów potraw regionalnych i zdrowej żywności oraz jednostek promujących zdrowy styl życia. Stałym elementem podsumowującym przedsięwzięcie jest Włocławska Masa Krytyczna, polegająca na udziale jak największej liczby mieszkańców Włocławka w rajdzie rowerowym ulicami miasta. Oprócz tego w ramach obchodów „Dnia bez Samochodu” PWSZ organizuje pogadanki z policją na temat bezpieczeństwa na drodze, skierowane do uczniów szkół podstawowych z Włocławka i regionu. Celem kolejnego happeningu jest poszerzenie grupy docelowej odbiorców kampanii rowerowej o młodzież szkół ponadgimnazjalnych z Włocławka i regionu Kujaw.

„Ekologiczny Dom Studenta”

„Ekologiczny Dom Studenta”, to projekt mający na celu przekształcenie akademika w „szkołę proekologicznych zachowań na co dzień”, czyli tzw. matecznik proekologicznych zachowań studentów. W związku z tym na terenie akademika planowane jest zainicjowanie wzorowego systemu segregacji odpadów. To przedsięwzięcie poprzedzi prelekcja nt. racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i wtórnych. Na terenie akademika a więc w pokojach studentów, jak i na tzw. „powierzchni wspólnego wykorzystania” zamontuje się zunifikowany system wizualno-informacyjny w postaci tabliczek z hasłami w języku polskim i angielskim, nawołujących do racjonalnego korzystania z energii elektrycznej i wody, wreszcie do segregacji odpadów. We wszystkich pomieszczeniach umieści się specjalnie oznakowane estetyczne i kolorowe pojemniki na odpady. Zunifikowanie wizualne wszystkich elementów systemu będzie przypominać, wymuszać, w rezultacie kształtować proekologiczne zachowania polegające na wyłączanie światła, zakręcanie kranu, czy wrzucenie odpadu do odpowiedniego pojemnika.

Seminaria:

1.   „Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych i wtórnych”skierowane do studentów wszystkich kierunków PWSZ we Włocławku – pięć prelekcji;

2.  Seminarium dla pracowników na temat „Gospodarka odpadami wg nowej ustawy” – dwie prelekcje.

Obydwa seminaria mają na celu przybliżenie problematyki związanej z krzewieniem zachowań proekologicznych .

Jesteś tutaj: Home Ekostudent w Ekoregionie - I edycja
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących cookies.