Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku   Click to listen highlighted text! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Powered By GSpeech

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we WłocławkuProgram „Ekostudent w Ekoregionie - IV edycja” będzie kontynuacją proekologicznej działalności uczelni, ale na wyższym poziomie zorganizowania, z określeniem wyraźnego celu każdego przedsięwzięcia, zasięgu oddziaływania i grupy docelowej. W wyniku realizacji programu uczelnia ma kontynuować system promocji proekologicznej. Celem programu jest także uświadomienie uczestniczącym w nim studentom wzajemnych zobowiązań członka danej społeczności wobec regionu, w którym mieszka, pracuje i uczy się. Eksperymentalnym miejscem „szkoły proekologicznych zachowań na co dzień” ma być dom studenta, w którym podczas roku akademickiego zamieszkuje około 70 osób. Ważną stroną projektu jest nieszablonowość proponowanych przedsięwzięć. Każda prelekcja połączona jest
z atrakcyjnym doświadczeniem empirycznym, co rokuje dużo lepsze efekty poznawcze
i skuteczniejsze kształtowanie nawyków proekologicznych.
Głównym celem programu jest zatem :
• popularyzacja wiedzy i zwiększenie świadomości ekologicznej obecnych i przyszłych studentów (aktualnie uczniów szkół ponadgimnazjalnych) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
• rozwijanie poczucia indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego
w regionie,
• promowanie zachowań i nawyków proekologicznych wśród młodych, „wchodzących
w dorosłość” mieszkańców regionu,
• aktywizacja społeczna i ekologiczna studentów.
Program realizowany jest przez cały rok i składa się z następujących etapów:
1. „Zielone wiosło” dla studentów PWSZ we Włocławku – warsztaty dla studentów promujące krajobraz przyrodniczy i kulturowy regionu (2 warsztaty).
2. Prelekcja i warsztaty dla studentów „Smaki Regionu”, promujące kuchnię i produkty naturalne regionu Kujaw wśród studentów uczelni.
• Ekologiczne potrawy regionalne (1 warsztaty)
• Żur Kujawski (1 warsztaty)
• Tradycyjne pieczenie chleba na Kujawach (1 warsztaty)
• prelekcje o ekologicznej żywności: „GMO czy natura?” (3 prelekcji)
3. Zajęcia edukacyjne organizowane w formie warsztatów „Przygoda pod żaglami” – warsztaty promujące walory kulturowe i przyrodnicze Zalewu Włocławskiego.
4. „Dzień bez Samochodu”– happening podsumowujący Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu – wzbogacenie bazy rowerowej o 2 rowery dla studentów.
5. Promowanie żuru kujawskiego jako tradycyjnej potrawy podczas Święta Żuru
w Brześciu Kujawskim.
6. „Ekologiczny Kampus” – szkolenie nt. „Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych i wtórnych”, prelekcja dla studentów, zakup koszy do segregacji odpadów.
7. Zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu „Ekostudent w Ekoregionie - IV edycja”:
• materiały biurowe
8. Zakup materiałów promujących przedsięwzięcie:
• Torby Eko
• Długopis z surowców wtórnych
• Ołówek z surowców wtórnych
• kubki izotermiczne

„Zielone Wiosło” – warsztaty przyrodnicze i prelekcja dla studentów, promująca krajobraz przyrodniczy i kulturowy regionu.
Program realizowany jest w maju i czerwcu. Jego uczestnikami są dwie grupy studentów po 16 osób oddelegowanych przez społeczności studenckie ze wszystkich kierunków studiów. Uczestnicy mają możliwość poznawania otaczającej przyrody, jak również przełamywania własnych słabości i budowania międzyludzkich więzi.
Spływ kajakowy odbywać się będzie na rzece Skrwie Prawej na odcinku Brudzeń Duży - Murzynowo. Ciekawa i różnorodna pod względem przyrodniczym okolica, bogata w różne gatunki ptaków, ostępy leśne oraz stare młyny jest znakomitym miejscem dla aktywnego wypoczynku, poczucia zespolenia z przyrodą i jej zbawiennego wpływu na psychikę człowieka. Celem programu jest propagowanie proekologicznych postaw i zachowań
w rekreacji i turystyce oraz aktywne spędzenie czasu wolnego na łonie natury w połączeniu
z rekreacją ruchową oraz propagowanie czystości wód rzeki Skrwy prawej, Wisły i ochrony biocenoz lądowych i wodnych występujących wzdłuż ich biegu.
Warsztaty szkoleniowe „Smaki Regionu Kujaw” Cykle warsztatów promujących zdrową żywność i dziedzictwo kulturowe Regionu Kujaw. W każdej edycji („Ekologiczne potrawy regionalne”, „Żur kujawski” i „Tradycyjne wypiekanie chleba na Kujawach”) uczestniczyć będzie 6 grup studentów. Każdy z warsztatów (podzielony na część teoretyczną i praktyczną) rozpoczyna i kończy prelekcja pracownika PWSZ we Włocławku na temat roli żywności ekologicznej.

Warsztaty „Ekologiczne potrawy regionalne”, przeznaczone będą dla studentów oddelegowanych ze społeczności studenckiej PWSZ we Włocławku. Przedsięwzięcie odbędzie się w jednym z regionalnych ośrodków, gdzie studenci pod okiem specjalistów będą uczyć się tradycyjnego przygotowania potraw. Kuchnia naszego regionu uchodzi za bogatą
i zróżnicowaną. To dzięki położeniu regionu, który obfituje w lasy, jeziora, a także żyzne ziemie. W kuchni kujawskiej spotkamy liczne dania z wykorzystaniem ryb oraz grzybów
i jagód. Z ryb przyrządza się sałatki oraz zupy. W tradycyjnej kuchni regionu występuje także sporo warzyw charakterystycznych dla kuchni polskiej, czyli grochu, fasoli, kapusty. Z mięs to królują dania z wieprzowiny, wołowiny, a także z ptactwa hodowlanego - kur i gęsi. Ten region podobnie jak Kurpie, Mazowsze i Wielkopolska ma swój własny przepis na staropolską zupę – czarninę, przygotowywaną tutaj z krwi gęsiej lub kaczej z dodatkiem suszonych owoców oraz kluseczek ziemniaczanych.
Podczas warsztatów będzie prowadzony rajd rowerowy oraz wycieczka krajobrazowa po terenach leśnych.
Warsztaty „Żur kujawski”. Warsztaty „Żur kujawski” przeznaczone będą dla studentów oddelegowanych ze społeczności studenckiej PWSZ we Włocławku. Przedsięwzięcie odbędzie się w jednym z regionalnych ośrodków, gdzie studenci pod okiem specjalistów będą uczyć się tradycyjnego przygotowania żuru.
Dziś żurek kujawski należy do obowiązkowych potraw na stole i staje się coraz bardziej popularny. Od 2007 roku widnieje w grupie potraw regionalnych Unii Europejskiej. Dlatego niezmiernie ważne jest poznawanie i podtrzymywanie tradycji związanej z gotowaniem żuru kujawskiego, czego niewątpliwie studenci PWSZ we Włocławku nauczą się podczas warsztatów.
Podczas warsztatów będzie prowadzony rajd rowerowy oraz wycieczka krajobrazowa po terenach leśnych.
Warsztaty „Tradycyjne wypiekanie chleba na Kujawach” odbędą się w „Agrofarmie”
w Gołaszewie, gdzie studenci pod okiem specjalistów będą uczyli się jak wypiekać tradycyjny chleb.
Podczas warsztatów będzie prowadzony rajd rowerowy oraz wycieczka krajobrazowa po terenach leśnych.
„Przygoda pod żaglami” – warsztaty dla studentów promujące walory kulturowe
i przyrodnicze Zalewu Włocławskiego, 2 warsztaty dla studentów. Sztuczny zalew na środkowej Wiśle, powstały w 1970 r. ze spiętrzenia wód na zaporze wodnej we Włocławku. Rozciąga się w górę rzeki, aż do Płocka. Zbiornik Włocławski jest największym pod względem powierzchni sztucznym zbiornikiem w Polsce, dlatego warto propagować to miejsce wśród studentów.
„Dzień bez Samochodu” - cykliczna impreza w formie happeningu podsumowująca Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu we Włocławku, której organizatorem jest PWSZ we Włocławku. Celem imprezy jest promowanie ochrony środowiska miejskiego przed zanieczyszczeniem spowodowanym nadmiernym korzystaniem z samochodów osobowych. Uczelnia zaprasza do współudziału w akcji wiele instytucji, organizacji, szkół, placówek oświatowych, prywatnych przedsiębiorców oraz mieszkańców Włocławka. Podczas happeningu promuje się rower jako ekologiczny środek lokomocji miejskiej oraz zachęca mieszkańców Włocławka do korzystania z miejskiego transportu publicznego, w celu zmniejszenia zanieczyszczenia. Podczas happeningu promuje się także zdrową żywność
i ruch jako najskuteczniejszy lek XXI wieku. Będzie można zatem obejrzeć wystawę producentów potraw regionalnych i zdrowej żywności oraz jednostek promujących zdrowy styl życia. Stałym elementem podsumowującym przedsięwzięcie jest Rajd rowerowy, polegająca na udziale jak największej liczby mieszkańców Włocławka w rajdzie rowerowym ulicami miasta. Oprócz tego w ramach obchodów „Dnia bez Samochodu” PWSZ organizuje pogadanki z policją na temat bezpieczeństwa na drodze, skierowane do uczniów szkół podstawowych z Włocławka i regionu.
Celem kolejnego happeningu jest poszerzenie grupy docelowej odbiorców kampanii rowerowej o młodzież szkół ponadgimnazjalnych z Włocławka i regionu Kujaw. Biorąc pod uwagę poszerzenie grupy odbiorców tj. zwiększenie liczby studentów korzystających
z rowerów, jakimi dysponuje uczelnia, planowany jest zakup ośmiu nowych rowerów.
„Święto żuru” w Brześciu Kujawskim – promowanie przez PWSZ we Włocławku regionalnej potrawy, jaką jest żur kujawski. Dziś żurek kujawski należy do obowiązkowych potraw na stole i staje się coraz bardziej popularny. Od 2007 roku widnieje w grupie potraw regionalnych Unii Europejskiej. Dlatego niezmiernie ważne jest poznawanie
i podtrzymywanie tradycji związanej z gotowaniem żuru kujawskiego.
„Ekologiczny Kampus” to projekt mający na celu przekształcenie budynków dydaktycznych
i rektoratu w „uczelnię proekologicznych zachowań na co dzień”, czyli tzw. matecznik proekologicznych zachowań studentów. Planuje się na terenie pozostałych budynków uczelni zainicjowanie wzorowego systemu segregacji odpadów. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych umieści się specjalnie oznakowane estetyczne i kolorowe pojemniki na odpady. Zunifikowanie wizualne wszystkich elementów systemu będzie przypominać, wymuszać,
w rezultacie kształtować proekologiczne zachowania polegające wrzucenie odpadu do odpowiedniego pojemnika. Podczas realizacji projektu „Ekostudent w Ekoregionie - III edycja” uczelnia zyskała kosze do segregacji odpadów dla Domu Studenta. Chcąc kontynuować proekologiczne zachowania zarówno wśród studentów jaki i pracowników
w kolejnym projekcie planujemy zakup koszy do segregacji odpadów dla Rektoratu przy ul. Maja 17.

Jesteś tutaj: Home Ekostudent w ekoregionie - IV edycja
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących cookies.