Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku   Click to listen highlighted text! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Powered By GSpeech

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we WłocławkuKIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA

Fotolia 63570534 Subscription XXL KopiowanieSpecjalność: Inżynieria logistyki
zapisz-sie

Specjalność: Systemy informacyjne w przedsiębiorstwie

Profil kształcenia: Praktyczny

Obszar kształcenia: Nauki techniczne i społeczne

Forma studiów: stacjonarne

Studia trwają 3,5 roku (siedem semestrów)

 

Aby sprostać wymogom obecnej i przyszłej działalności zawodowej oraz konkurencyjności w skali globalnej, konieczne jest kształcenie fachowców o najwyższych kwalifikacjach, którzy potrafią zrównać polską gospodarkę z gospodarką krajów wysoko rozwiniętych. Podstawą jest rozumienie realiów gospodarczych, znajomość techniki i technologii oraz umiejętność współdziałania w społeczeństwie – nie tylko lokalnym. Potrzebni są dzisiaj fachowcy o bardzo wysokich kwalifikacjach, kreatywni i gotowi do realizacji zmian. Takich specjalistów będzie kształcić Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku na kierunku Inżynieria Zarządzania.

 • Ideą Inżynierii Zarządzania jest wdrażanie zasad i rozwiązań inżynierskich do praktyki biznesowej.
 • Studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów), oferują dłuższe praktyki zawodowe
 • i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.
 • Innowacyjny kierunek łączący: podejście i myślenie inżynierskie do rozwiązywania problemów w biznesie z kompetencjami w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania, prawa podparte wiedzą techniczną i ścisłą.
 • Unikalny, interdyscyplinarny program kształcenia obejmujący zagadnienia techniczne, ekonomiczne i  z zakresu zarządzania, a także warsztaty doskonalące umiejętności menadżerskie (budowanie zespołu, przywództwo, umiejętność rozwiązywania konfliktów, prowadzenia sporów, rozmów biznesowych, negocjacji).
 • Odpowiedź na istniejące potrzeby kujawsko-pomorskiej strefy przemysłowo-gospodarczej.
 • Możliwość uczestnictwa w kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.
 • Kontakt z wykładowcami praktykami.

Sylwetka absolwenta

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta

Absolwent Inżynierii zarządzania po ukończeniu 3,5 letniego cyklu studiów (7 semestrów) otrzymuje tytuł inżyniera. Głównym celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii, a także gruntownej wiedzy inżynierskiej oraz umiejętności menedżerskich. Program kształcenia został skonstruowany w taki sposób, aby wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z obszaru nauk społecznych łączyły się w sposób komplementarny z kompetencjami inżynierskimi. Absolwenci kierunku Inżynieria zarządzania, wyposażani są w praktyczne umiejętności analizowania zasobów przedsiębiorstwa, planowania jego rozwoju, analizowania otoczenia rynkowego, jak również zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych, metod i technik wytwarzania, transferu technologii i innowacji. Bardzo ważnym elementem programu kształcenia jest duży stopień upraktycznienia, w tym między innymi wkomponowanie w program bloku warsztatów menadżerskich, w ramach których studenci będą mieli możliwość wykształcenia umiejętności budowania przywództwa, kierowania zespołem, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji i rozmów biznesowych. Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych, konsultingowych i specjalistycznych na różnych szczeblach zarządzania w instytucjach publicznych, jak również w przedsiębiorstwach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym, a także do samodzielnego rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zdobyta na tym poziomie edukacji wiedza pozwoli w pełni na kontynuowanie nauki na studiach stopnia drugiego. Proponowane ścieżki dalszej edukacji mogą być związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, systemami projakościowymi i ergonomią, zarządzaniem produkcją i usługami, zarządzaniem zasobami i marketingiem przedsiębiorstwa, logistyką systemów wytwórczych i usługowych, inżynierią komunikacji interpersonalnej i public relations itp.

Absolwenci w zależności od wybranej specjalności posiadają dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne:

- absolwent inżynierii logistyki – posiada wiedzę z zakresu uwarunkowań ekonomiczno-finansowych działalności logistycznej podmiotów gospodarczych, wiedze niezbędną do analizowania, diagnozowania i realizacji potrzeb w zakresie zarządzania zaopatrzeniem i zbytem, transportem, produkcją, gospodarką magazynową oraz informacjami w przedsiębiorstwie.

- absolwent systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie – posiada wiedzę z zakresu projektowania i konstruowania rozwiązań technicznych procesach przepływu informacji w przedsiębiorstwie, zarządzania bezpieczeństwem informacji, wiedzę z zakresu baz danych, programowania, budowy i bezpieczeństwa systemów operacyjnych oraz aplikacji internetowych.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwenci studiów inżynierskich I stopnia podjąć są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia oraz studiów podyplomowych w dowolnym kierunku.

Ogólne cele kształcenia na kierunku studiów

Inżynieria zarządzania (IZ) (ang. engineering management) jest innowacyjnym kierunkiem studiów skonstruowanym w oparciu o nauki o zarządzaniu oraz kompetencje inżynierskie. Istotnym elementem programu kształcenia jest dodatkowy moduł zajęć z języków obcych w zakresie specjalistycznego języka biznesowego oraz języka technicznego. Program kształcenia dla kierunku Inżynieria zarządzania zbudowano w taki sposób, aby łącząc wiedzę menedżerską z elementami wiedzy inżynierskiej dać zdecydowanie większe możliwości absolwentom na rynku pracy, a dodatkowo tak skonstruowany program jest równocześnie odpowiedzią na wymagania wielu pracodawców, którzy poszukują menedżerów posiadających umiejętności techniczne lub inżynierów znających problemy zarządzania. Interdyscyplinarność kierunku daje absolwentom gruntowne i staranne wykształcenie przygotowujące do podjęcia pracy w dowolnych przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych, pozwalając jednocześnie na swobodne nawiązanie współpracy na wszystkich szczeblach zarządzania w organizacjach zarówno z konstruktorami, ekonomistami, technologami, informatykami oraz innymi specjalistami.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent studiów inżynierskich I stopnia może podjąć pracę na stanowiskach operacyjnych, analitycznych, konsultingowych i specjalistycznych na różnych szczeblach zarządzania w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • przedsiębiorstwach usługowych
 • przedsiębiorstwach handlowych
 • przedsiębiorstwach konsultingowych i doradczych
 • instytucjach publicznych

 

Jesteś tutaj: Home Kierunki i specjalności Kierunki i specjalności Kierunek: Inżynieria zarządzania
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących cookies.