Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku   Click to listen highlighted text! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Powered By GSpeech

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we WłocławkufinanseKIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆzapisz-sie

  SPECJALNOŚCI:

  Rachunkowość

  Finanse, bankowość, ubezpieczenia

 

 

 

Profil kształcenia: praktyczny
Obszar kształcenia: nauki społeczne
Forma studiów: stacjonarne
Studia trwają 3 lata, 6 semestrów

Ogólna charakterystyka studiów
Finanse i rachunkowość są kierunkiem studiów skonstruowanym głównie w oparciu o dziedzinę nauk ekonomicznych, obejmujących nauki o zarządzaniu, ekonomię i finanse. Priorytetowym celem kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości w połączeniu z umiejętnościami zarządzania i dokonywania analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, instytucji publicznych oraz otoczenia rynkowego. Do kluczowych zadań kształcenia należy także wyposażenie studentów w umiejętności sprawnego posługiwania się narzędziami w obszarze finansów, rachunkowości i zarządzania. Ważnym elementem programu są dodatkowe zajęcia z języków obcych, mające na celu sprawne posługiwanie się specjalistycznym językiem biznesowym.


Znaczącym komponentem programu jest wysoki stopień praktyczności kształcenia. Zajęcia prowadzone w trybie warsztatowym przez praktyków biznesowych oraz trenerów, głównie w bloku dotyczącym kształcenia kompetencji menedżerskich, umożliwią nabycie przez studentów umiejętności m.in. prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów, budowania przywództwa i zespołu.
Program kształcenia dla kierunku Finanse i Rachunkowość zbudowano w sposób, sprawnie łączący wiedzę menedżerską z elementami wiedzy finansowo-rachunkowej, aby zwielokrotnić możliwości zatrudnienia absolwentów na rynku pracy.
Zaproponowana konstrukcja programu jest odpowiedzią na wymagania wielu pracodawców, którzy poszukują kadry zarządzającej i specjalistów posiadających umiejętności finansowe
i rachunkowe. Wieloaspektowość kierunku daje absolwentom gruntowne i staranne wykształcenie, przygotowujące do podjęcia pracy w dowolnych przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych, pozwalając jednocześnie na swobodne nawiązanie współpracy na wszystkich szczeblach zarządzania w organizacjach zarówno z ekonomistami, księgowymi oraz innymi specjalistami.

Kwalifikacje absolwent

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość. posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o finansach.. Posiada podstawową wiedzę z zakresu finansów. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji z obszaru nauk społecznych, w optymalnym stopniu przygotowując absolwenta do wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku, przede wszystkim w odniesieniu do aspektów rachunkowych i finansowych. Potrafi samodzielnie analizować zasoby finansowe organizacji i identyfikować, i rozwiązywać problemy finansowe.Będzie potrafił wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce, a uzyskane kompetencje umożliwią mu satysfakcjonujące realizowanie zadań w zespole pracowniczym, zarówno na samodzielnych stanowiskach, jak i na poziomie instytucjonalnym, posiadają umiejętności kojarzenia problemów finansowych z sytuacją gospodarczą, aby móc rzetelnie ocenić jakość danych ekonomicznych i wykreować konstruktywne rozwiązania. Absolwent Finansów i rachunkowości realizując jedną z dwóch specjalności posiada dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne:

absolwent specjalności rachunkowość posiada wiedzę potrzebną do prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych, oceny rzetelności danych ekonomicznych w celu sporządzenia analizy zjawisk i procesów finansowych. Absolwent potrafi prawidłowo posługiwać się normami prawnymi, etycznymi i zawodowymi, w celu rozwiązania konkretnego problemu z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw. Potrafi prawidłowo posługiwać się zasadami rachunkowości i sporządzać sprawozdania finansowe. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w ramach dowolnej specjalności. Jest również przygotowany do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 331 301), w celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego prawo do wykonywania tego zawodu wystarczające jest przystąpienie i uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu prowadzonego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

absolwent specjalności finanse, bankowość, ubezpieczenia zdobywa rzetelną wiedzę w celu nabycia umiejętności przeprowadzania analiz uwarunkowań rachunkowo-finansowych, umożliwiających sprawne zarządzanie finansami w skali przedsiębiorstwa bez względu na jego formy własnościowe, prawne i organizacyjne. Pozyskane kwalifikacje ekonomiczne pozwolą absolwentom efektywnie realizować czynności analityczne i operacyjne w instytucjach finansowych, takich jak: banki i firmy ubezpieczeniowe. Umiejętność trafnej interpretacji informacji ułatwi dokonywanie prawidłowych ocen sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i podejmowanie optymalnych decyzji w okresie krótko i długoterminowym, zarówno z punktu widzenia samego przedsiębiorstwa jak i instytucji sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Absolwent tej specjalności jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w ramach dowolnej specjalności. Ponadto Absolwent tej specjalności jest praktycznie przygotowany do wykonywania zawodu doradcy finansowego, uwzględniający pełny zakres produktów finansowych (bankowych, ubezpieczeniowych, inwestycyjnych, finansowych).

 

Jesteś tutaj: Home Kierunki i specjalności Kierunki i specjalności Kierunek: Finanse i rachunkowość - Nowość!
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących cookies.