Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku   Click to listen highlighted text! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Powered By GSpeech

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we WłocławkunowemediaKIERUNEK: NOWE MEDIA I E-BIZNES

Specjalność: Media i komunikowanie społeczne
zapisz-sie

Specjalność: E-biznes
Profil kształcenia: praktyczny
Obszar kształcenia: nauki społeczne i humanistyczne
Forma studiów: stacjonarne
Studia trwają 3 lata, 6 semestrów


Ogólna charakterystyka studiów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku realizuje praktyczny profil kształcenia, jednym z najważniejszych celów kształcenia na kierunku Nowe media i e-biznes jest umożliwienie studentowi pozyskania wiedzy i umiejętności z zakresu praktyki działalności medialnej i biznesowej z wykorzystaniem nowych technologii w możliwie bliskich realiom kontekstach. W tym celu:
• Studenci będą pozyskiwać wiedzę i umiejętności kierunkowe na zajęciach realizowanych w większości w formach aktywnych, w tym warsztatowych. Umożliwiają one studentom nabycie umiejętności wykorzystywania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych oraz przygotowanie się do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności.
• Program kształcenia na kierunku Nowe media i e-biznes obejmował będzie 430 godzin praktyk zawodowych.
• Zakłada się, że program kształcenia pozwoli studentowi na nabycie praktycznej znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
• Kadrę dydaktyczną stanowić będą między innymi praktycy z bogatym doświadczeniem zawodowym w obszarze mediów, komunikowania społecznego i biznesu oraz wykorzystujący w swej pracy technologie informacyjne.
• Formy aktywne zajęć, których treści obejmowały będą korzystanie z nowych technologii prowadzone będą w specjalnie do tego celu wyposażonych pracowniach.
• W miarę możliwości i potrzeb niektóre zajęcia realizowane będą w alternatywnych formach praktycznych z uwzględnianiem formułowanych przez współdziałające instytucje potrzeb i z wykorzystywaniem okazji edukacyjnych (np. realizacja projektu promocyjnego, przygotowanie materiału audio lub video)
• Planuje się utworzenie w przyszłości uczelnianej telewizji internetowej, w działaniu której realizowane będą elementy praktyki zawodowej, zajęć dydaktycznych dla studentów tego kierunku, a także rozwijane ich zainteresowania.
Zajęcia dydaktyczne na kierunku Nowe media i e-biznes w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku będą realizowane w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych, seminariów, lektoratów, warsztatów prowadzonych w formie tradycyjnej i e-learningu. Formy zajęć dostosowywane zostaną do treści przedmiotowych oraz charakteru przekazywanej wiedzy i umiejętności. Studenci będą mogli także uczestniczyć w regularnych konsultacjach z pracownikami dydaktycznymi prowadzącymi zajęcia w formie bezpośrednich spotkań lub wykorzystując do tego celu platformę zdalnego nauczania „MOODLE”.

Kwalifikacje absolwenta
Studia na kierunku Nowe media i e-biznes wyposażają absolwentów w wiedzę z zakresu socjologii, psychologii, komunikacji społecznej, nauk o mediach i kulturze, marketingu i zarządzania. Podbudowa teoretyczna oraz zajęcia praktyczne, kształtujące niezbędne umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą odnaleźć się na rynku pracy w obszarach promocji usług i towarów, kreowania wizerunku firmy, we współpracy z mediami i pracy w mediach (m.in. internetowych). Ważnym celem proponowanych studiów jest też przygotowanie studentów do zatrudnienia lub samozatrudnienia w tzw. e-biznesie.
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Nowe media i e-biznes wyposażony jest w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwalające odnaleźć się we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, budując swoją karierę zawodową w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne oraz szeroko pojęte umiejętności społeczne. Absolwent specjalności Media i komunikacja społeczna posiada ogólną wiedzę z zakresu socjologii, psychologii, nauk o mediach i kulturze, nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, marketingu i zarządzania. Ta podbudowa teoretyczna pozwala mu odnaleźć się na rynku pracy w obszarach promocji usług i towarów, kreowania wizerunku firmy, we współpracy z mediami i pracy w mediach (w tym internetowych); jest też przygotowany do samozatrudnienia.

Co po studiach?
Kończąc studia na specjalności Media i komunikacja społeczna absolwent może podjąć pracę m.in. w:
• redakcjach portali internetowych, w tym obsługujących media społecznościowe,
• redakcjach mediów tradycyjnych,
• agencjach reklamowych i public relations,
• działach współpracy z otoczeniem i mediami różnych podmiotów gospodarczych,
• jednostkach samorządu terytorialnego,
• instytucjach kulturalno-oświatowych,
• wszelkich instytucjach, podmiotach gospodarczych, posiadających własne witryny internetowe, może również założyć własną działalność gospodarczą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Kończąc studia na specjalności E-biznes absolwent może podjąć pracę m.in. w:
• podmiotach gospodarczych oferujących towary i usługi w sprzedaży internetowej,
• agencjach reklamowych i public relations,
• wszelkich instytucjach, podmiotach gospodarczych, posiadających własne witryny internetowe, może również założyć własną działalność gospodarczą z wykorzystaniem nowoczesnych tech-nologii informacyjno-komunikacyjnych.

Absolwenci obu specjalności przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz różnych form kształcenia podyplomowego, poszerzających zdobyte kwalifikacje i umiejętności oraz – tym samym – możliwości zatrudnienia.

Jesteś tutaj: Home Kierunki i specjalności Kierunki i specjalności Kierunek: Nowe media i e-biznes - Nowość!
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących cookies.