Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku   Click to listen highlighted text! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Powered By GSpeech

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we WłocławkuKIERUNEK: ADMINISTRACJA 

Fotolia 56829204 Subscription XXL Kopiowanie

SPECJALNOŚĆ: ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWO-SKARBOWA

SPECJALNOŚĆ: ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY

zapisz-sie

                                                 POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

                                                 FORMA STUDIÓW: STACJONARNA

                                                 CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 LATA (6 SEMESTRÓW)   

Absolwent kierunku administracja posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji. Posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i socjologii. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej. Absolwent kierunku administracja jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Potrafi samodzielnie rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. Realizując jedną z dwóch specjalności posiada dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne:

Absolwent specjalności – administracja samorządowo-skarbowa to osoba, która jest przygotowana do pełnienia różnych funkcji w szeroko pojętej administracji. Wyposażona jest w wiedzę ogólną oraz specjalistyczną, szczególnie z zakresu prawa, ekonomii, socjologii. Ponadto absolwent tej specjalności, dzięki realizacji przedmiotów specjalistycznych, posiada dodatkową wiedzę, która pozwoli mu być zaliczonym w poczet kadry urzędniczej szczególnie pożądanej w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, samorządowych jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, urzędach skarbowych, urzędach celno-skarbowych, izbach administracji skarbowej. Absolwent tej specjalności swoją wiedzę będzie mógł wykorzystać także jako urzędnik Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Regionalnych Izb Obrachunkowych czy jako pracownik jednostek organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Absolwent będzie potrafił z powodzeniem wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w sektorze niepublicznym – zwłaszcza w podmiotach takich jak biura rachunkowe, ale również w komórkach finansowych (podatkowych) przedsiębiorców. Będzie także przygotowany do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent specjalności – administracja bezpieczeństwa narodoweg to osoba, która jest przygotowana do pełnienia różnych funkcji w szeroko pojętej administracji, a zwłaszcza w organach stojących na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wyposażona jest w wiedzę ogólną oraz specjalistyczną, szczególnie z zakresu prawa, ekonomii, socjologii. Ponadto absolwent tej specjalności, dzięki realizacji przedmiotów specjalistycznych, posiada dodatkową wiedzę, która pozwoli mu być zaliczonym w poczet kadry urzędniczej szczególnie pożądanej w sądach, prokuraturze, a także na pełnienie służby w organach, których zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego (w szczególności Policja, Straż Miejska, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowa Straż Pożarna). Absolwent tej specjalności swoją wiedzę będzie mógł wykorzystać także jako urzędnik referatów zajmujących się ochroną ludności i zarządzaniem kryzysowym w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach wojewódzkich. Absolwent tej specjalności jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku administracja, gdzie będzie mógł pogłębić swoją wiedzę w zakresie tych dyscyplin, które były objęte programem studiów na poziomie licencjatu, w szczególności w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Absolwent kierunku administracja otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia i tytuł zawodowy licencjata. Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.

Jesteś tutaj: Home Kierunki i specjalności Kierunki i specjalności Kierunek: Administracja
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących cookies.