Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku   Click to listen highlighted text! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Powered By GSpeech

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku



 


Informujemy, że Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2018 r. przyznała na rok akademicki 2018/2019 stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi.
Wszyscy zainteresowani proszeni są o odbiór decyzji, które będą wydawane w dniach 16 i 17 listopada 2018 r. w budynku dydaktycznym przy ul. Mechaników 3, wg poniższego wykazu:

16.11.2018 r. (piątek) w godz. 10.00 – 14:00

ADMINISTRACJA, INFORMATYKA, ZARZĄDZANIE, INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – pok. nr 12

PEDAGOGIKA, FILOLOGIA ANGIELSKA, NOWE MEDIA I E- BIZNES, PIELĘGNIARSTWO – pok. nr 20

17.11.2018 r. (sobota) w godz. 7.30 – 12:00

WSZYSTKIE KIERUNKI STUDIÓW– pok. nr 20

ODBIÓR DECYZJI JEST OBOWIĄZKOWY - świadczenia zostaną przelane na konta wskazane przez studentów na koniec listopada z wyrównaniem od października.


 Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów, kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej dla studentów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zgodnie z tym przepisem pomoc materialna nie przysługuje studentom, którzy ukończyli już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym albo studentom, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.   


DOCHÓD UPRAWNIAJĄCY DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

W porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego Rektor ustalił w roku akademckim 2018/2019 wsyokość mesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania sie o stypendium socjalne na nieprzekraczalną kwotę 1051,70 zł netto.


STYPENDIA SOCJALNE

Wnioski o przyznanie na rok akademicki 2018/2019 stypendium socjalnego/stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości należy składać w terminie od 01.10.2018 r. do 22.10.2018 r. 
Wnioski przyjmowane są w Dziale Nauczania (ul. Mechaników 3, pok. nr 12) w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 9:00 - 14:00 oraz we wtorek w godz. 12:00 - 17:00.

Studenci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przyjmowani są poza kolejnością!!!

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - pobierz

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej - pobierz

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości - pobierz

Zasady ustalania dochodu w rodzinie studenta - pobierz


 STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

Wnioski o przyznanie na rok akademicki 2018/2019 stypendium rektora dla najlepszych studentów należy składać w terminie od 01.10.2018 r. do 22.10.2018 r.
Wnioski przyjmowane są w Dziale Nauczania (ul. Mechaników 3, pok. nr 21) w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 9:00 - 14:00 oraz we wtorek w godz. 12:00 - 17:00.

Studenci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przyjmowani są poza kolejnością!!!

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów - pobierz

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej - pobierz

Wykaz osiągnięć naukowych, artystycznych, wysokich wynikow sportowych - pobierz

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, który:
1) zaliczył co najmniej I rok studiów na studiach pierwszego stopnia lub
2) jest studentem studiów drugiego stopnia, z zastrzeżeniem, że podjął studia w terminie roku (12 miesięcy) od ukończenia studiów pierwszego stopnia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student przyjęty na I rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

Zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
1) uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen nie niższą niż 4,0 i znalazł się w grupie 7% studentów (wg stanu na dzień 1 października danego roku akademickiego), którzy uzyskali najwyższe średnie ocen na danym kierunku/specjalności (dotyczy kierunku filologia), roku studiów oraz stopniu studiów. 
2) uzyskał w ostatnim roku studiów osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia za ostatni rok studiów uważa się ostatni rok studiow pierwszego stopnia.

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium, przed złożeniem w Dziale Nauczania wniosku powinni udać się do sekretariatu właściwego instytutu w celu potwierdzenia średniej ocen. Student I roku studiów drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia w innej uczelni zobowiązany jest dołączyć do wniosku zaświadczenie potwierdzające uzyskaną średnią. Wzór zaświadczenia - pobierz


STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wnioski o przyznanie na rok akademicki 2018/2019 stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy składać w terminie od 01.10.2018 r. do 21.10.2018 r.
Wnioski przyjmowane są w Dziale Nauczania (ul. Mechaników 3, pok. nr 12) w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 9:00 - 14:00 oraz we wtorek w godz. 12:00 - 17:00.

Studenci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przyjmowani są poza kolejnością!!!

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - pobierz

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej - pobierz


STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

Wnioski o przyznanie na rok akademicki 2018/2019 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia należy składać osobiście w Dziale Nauczania (ul. Mechaników 3, pok. nr 12) do dnia 21 września 2018 r. 

Wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia - pobierz

Stypendium ministra może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia (jeżeli rozpoczął studia w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia) oraz uzyskał w okresie studiów:

1) wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub 
2) wybitne osiągnięcia w sporcie.

Informacje szczegółowe na temat stypendiów ministra dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/ 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom - pobierz

Zgodnie z art. 184 ust. 5 studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów stypendium ministra za wybitne osiągnięcia nie przysługuje.

 

Jesteś tutaj: Home Komunikaty
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących cookies.