Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku   Click to listen highlighted text! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Powered By GSpeech

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we WłocławkuRealizacja programu edukacji ekologicznej, przyrodniczej i prozdrowotnej
"Mały odkrywca" w Przedszkolu Akademickim
przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

czerwiec 2014 - maj 2015

Celem programu edukacji ekologicznej, przyrodniczej i prozdrowotnej "Mały odkrywca" było:
• budowanie postaw proekologicznych.
• kształtowanie postawy szacunku i odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy.
• nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych, wyciąganie i formułowanie wniosków.
• kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania się
z uwzględnieniem regionalnej żywności ekologicznej oraz propagowanie rekreacji ruchowej na świeżym powietrzu.
• doskonalenie umiejętności planowania i organizowania działań poprzez dobór odpowiednich materiałów.
• budowanie poczucia przynależności narodowej i regionalnej.
• zachęcanie rodziców i opiekunów do uczestnictwa w programowaniu treści i działań proekologicznych.

W ramach projektu podjęto szereg działań, których realizacja miała na celu kształtowanie wśród najmłodszych wrażliwości ekologicznej oraz postaw przyjaznych środowisku. Organizując zajęcia i akcje propagujące aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie promowano nawyki zdrowego stylu życia.
Aby osiągnąć pozytywne rezultaty, w trakcie organizowanych zajęć, stwarzaliśmy dzieciom okazję do obserwowania przyrody, doświadczania i poznawania jej za pomocą zmysłów, przeżywania jej piękna oraz działania i tworzenia w środowisku przyrodniczym. Ciekawe formy pracy z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych sprawiły, ze nauka stała się nie tylko niezapomnianą przygodą, ale i świetną zabawą.

Program „Mały odkrywca” realizowany był w 3 blokach tematycznych:

1. ZAJĘCIA Z EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
• „Tropiciele przyrody” - zajęcia miały na celu zainteresowanie dzieci bogatym
i różnorodnym światem przyrody.
Podczas zajęć dzieci poznawały otoczenie obserwując i badając wybrane zjawiska przyrodnicze. Wykorzystując lupy, mikroskopy i okazy przyrodnicze zamieniały się w tropicieli przyrody. Poszerzyły wiedzę z zakresu życia roślin i zwierząt, rozumienia warunków atmosferycznych, życia w ekosystemach, zależności zjawisk od pór roku.
Zajęcia prowadzone były różnymi formami: pracy z całą grupą, w zespołach
i indywidualnie.
Dzieci zrozumiały świat przyrody, obudziły w sobie wrażliwość na jego piękno przez zastosowane takich metod pracy jak: pogadanka, praca z książką, burza mózgów, gry dydaktyczne, zajęcia plastyczne, eksperyment.
„Tropiciele przyrody” zdobywali i utrwalali wiadomości podziwiając okazy naturalne (kora drzew, pień drzewa, gałązka świerku i sosny, kwiat), oglądając fotografie, ilustracje, rysunki (panie Pory roku, drzewo w czterech porach roku, zwierzęta), słuchając piosenek i odgłosów zwierząt i ptaków, odgłosy łąki i środki manipulacyjne oraz urządzenia techniczne (mikroskop, lupki, naczynia do obserwacji, okulary z kolorowymi szkiełkami, tablica multimedialna, płyta DVD i CD).
W efekcie prowadzonych zajęć dzieci poznały podstawowe pojęcia i zjawiska przyrodnicze. Chętnie przebywały w środowisku naturalnym dostrzegając różnorodność oraz niesamowite bogactwo i piękno przyrody.

2. ZAJĘCIA Z EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
• „Doświadczalscy” – eksperymenty i doświadczenia
Zajęcia z eksperymentów były świetną zabawą, dostarczyły dzieciom wiedzy, którą zdobywały podczas odkrywania zagadek z otaczającego świata. Były okazją do obserwowania lub samodzielnego wykonywania prostych doświadczeń pod okiem nauczyciela. Celem zajęć związanych z eksperymentami pod nazwą Doświadczalscy było rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, rozwijanie umiejętności w zakresie myślenia przyczynowo – skutkowego, odkrywanie właściwości rzeczy i zjawisk z najbliższego otoczenia. Tematyka zajęć obejmowała eksperymenty z wodą, świat magnesów, doświadczenia z kolorami oraz najbardziej widowiskowe zabawy np. wulkan lub samo dmuchający się balon. Dzieci były angażowane do pomocy w wykonywaniu poszczególnych etapów doświadczeń. Niektóre z nich prosiły aby napisać im receptury danych eksperymentów, by móc odtworzyć je w domu z rodzicami lub rodzeństwem. W pracy wykorzystywane były głównie produkty spożywcze typu sól, ocet, soda oczyszczona, ale także duży zestaw magnesów dostępny w przedszkolu, który stał się podstawą jednego ze scenariuszy. Efektem prowadzonych zajęć było poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu właściwości fizycznych wody, przybliżenie sposobu działania magnesów, odkrycie metody uzyskiwania różnorodnych kolorów oraz rozbudzenie ciekawości poznawczej dzieci i chęci do odkrywania zjawisk w otaczającym świecie poprzez samodzielne eksperymentowanie.

• „Ekocudaki”- zajęcia plastyczne ukazujące sposoby wykorzystania produktów wtórnych
Na dzieci czekała przygoda z plastyką i twórcza zabawa. W czasie plastycznych spotkań dzieci zapoznały się z ideą recyklingu i ekologii - poznały znaczenie Eko – znaków widniejących na opakowaniach i produktach różnego rodzaju. Tworzyły prace plastyczne używając niekonwencjonalnych materiałów. Poprzez nadawanie odpadom nowego życia uczestnicy zajęć stali się bystrymi obserwatorami świata, ludzi i otaczających ich przedmiotów. Rozwinęli sprawności manualne, pomysłowość, kreatywność i inwencję twórczą. Podczas plastycznych spotkań realizowane były m.in.: „Recyklingowe kwiaty, Kolorowe domino, Butelkowe stworki, Recyklingowe ramki na zdjęcia. Zajęcia miały na celu: twórcze wykorzystanie odpadów, doskonalenie sprawności manualnych, rozwijanie inwencji twórczej, pomysłowości i wyobraźni dzieci, dbanie o estetykę pracy. Podczas zajęć stosowanie były następujące metody: pokazu i obserwacji, objaśnień i instrukcji, działania praktycznego. Uczestnicy zajęć pracowali zarówno grupowo, jak i indywidualnie. Podczas zajęć wykorzystywano następujące środki dydaktyczne: butelki plastikowe, zakrętki, słomki i łyżeczki plastikowe, stare gazety, papierowe talerzyki, korek, styropian, foremki do babeczek, folia bąbelkowa i aluminiowa, szara tektura, rolki po papierze, farby plakatowe, pędzle, klej, nożyczki, taśma dwustronna, blok techniczny.

• „Ekopatrol” – zajęcia kształtowały zachowania proekologiczne, czyli przyjazne środowisku
Dzieci uzyskały informacje na temat tego w jaki sposób możemy oszczędzać energię
w domu, jak i poza nim, w jaki sposób ograniczyć zanieczyszczenia wody i powietrza
w codziennym życiu, w jaki sposób kupować ekologicznie, co zrobić z niepotrzebnymi przedmiotami. Na konkretnych przykładach najmłodsi dowiedzieli się, co każdy z nich może zmienić w swoim życiu, by ochronić środowisko. Nadrzędnym celem zajęć było skuteczne
i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnie z edukacją ekologiczną.
W trakcie zajęć stosowano różne metody pracy, przede wszystkim: eksponujące, podające, praktyczne, pedagogiki zabawy, a podstawową formą pracy była praca grupowa i indywidualna.
Dzieci aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach i wykorzystywały atrakcyjne pomoce naukowe dostępne w placówce, m.in. gry dydaktyczne o tematyce ekologicznej, gry, krzyżówki, zabawy i rebusy o tematyce ekologicznej.


• „Ekoenglish” – zabawy o tematyce ekologicznej i przyrodniczej w języku angielskim
Zajęcia Ekoenglish opierały się na czterech blokach tematycznych. W poszczególnych obszarach dzieci poznawały słownictwo i zwroty dotyczące zwierząt, zdrowego i niezdrowego jedzenia, segregacji odpadów oraz oszczędzania wody. Ćwiczenia i zabawy z językiem angielskim były w odpowiedni sposób dostosowywane do wieku dzieci. Stopień trudności ulegał zmianie w zależności od klasy lub grupy przedszkolnej uczęszczającej na zajęcia. Celem zajęć Ekoenglish było oswojenie dzieci z językiem angielskim oraz przedstawienie szeregu zabaw i ćwiczeń pozwalających na czynne stosowanie języka. Zajęcia odbywały się głównie metodami ćwiczeń praktycznych, dzieci były aktywizowane wielozmysłowo. Przebieg zajęć opierał się na pracy indywidualnej, ale stosowane były formy pracy w parach oraz w grupach. W celu zwiększenia efektywności przekazywanej wiedzy stosowane były różnorodne środki dydaktyczne. Dzieci chętnie korzystały z tablicy multimedialnej m.in. w celu wysłuchania i zobaczenia (teledysku) piosenki oraz szeregu gier edukacyjnych. Wielokrotność stosowania tablicy multimedialnej przynosiła pożądane efekty. Ponadto dzieci bardzo dobrze współpracowały z maskotkami (pacynkami), które burzyły barierę przed stosowaniem języka. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się także karty obrazkowe, które pomagały w zapamiętywaniu nowo poznanego słownictwa. Piosenki były stosowane w formie przerywników i zabawa ruchowych.
Dzieci uczęszczające na zajęcia Ekoenglish poznały słownictwo związane ze zwierzętami, segregacją odpadów, zdrowym i niezdrowym jedzeniem oraz z oszczędzaniem wody. Ponadto celem zajęć było wdrożenie dzieci do czynnego stosowania słownictwa, w tym celu stosowano szereg zabaw i zajęć w celu lepszego utrwalenia słownictwa.
3. ZAJĘCIA Z EDUKACJI PROZDROWOTNEJ
• „Ekosmaki” – zajęcia kulinarne z wykorzystaniem zdrowych, smacznych
i ekologicznych produktów
W trakcie zajęć najmłodsi samodzielnie przygotowywali zdrowe posiłki i poznawali regionalne wyroby ekologiczne. Realizacja prostych i zdrowych przepisów kulinarnych przez dzieci była dla nich okazją do doświadczania nowych smaków i nauki podstawowych technik kulinarnych. Poprzez aktywne działanie dzieci zdobywały wiedzę o zdrowym odżywianiu i nawyki kulturalne. W trakcie zajęć Tadek Niejadek przekonał się, że warto zarówno zrobić, jak i zjeść. Nauka poprzez zabawę i praktyczne działanie pozwoliła dzieciom zrozumieć, co to znaczy być zielonym konsumentem. Podczas realizacji 7 scenariuszy zajęć dzieci poznały m.in. regionalne sposoby kiszenia ogórków i kapusty. Zapoznane zostały ze sposobem pozyskiwania miodu i jego zaletami. Podczas realizacji scenariusza „Ziemniaczki z fasoli” oraz „Skąd się biorą dziury w serze” wskazywały na piramidzie zdrowia miejsce produktów spożywczych, wykorzystując przy tym ciekawe pomoce dydaktyczne: makiety, puzzle, układanki i gry dydaktyczne oraz naturalne produkty takie jak: ser, papryka, oliwki, ogórki Tematyka zajęć obejmowała także wyposażanie dzieci w wiedzę na temat upraw ekologicznych, a więc możliwości wykorzystania odpadów naturalnych jako nawozów.

• "Wyginam śmiało ciało” – zajęcia rekreacyjno sportowe czyli Zacznij zdrowo - żyj zdrowo!
Najlepszym sposobem, aby nauczyć najmłodszych zdrowego trybu życia jest przekazywanie im dobrych nawyków od dziecka. Na zajęciach rekreacyjno-sportowych Małe Misie, Zwinne Żabki, Zabawne Małpki, Szybkie Wiewiórki i Sprytne Liski nie tylko aktywnie spędzały czas bawiąc się i obcując z przyrodą, ale przede wszystkim rozwijały swoją koordynację, siłę i gibkość pokonując min. ekologiczne tory przeszkód zbudowane z odpadów wtórnych, wspinały się na ścianę wspinaczkową, doskonaliły motorykę dużą korzystają z kształtek rehabilitacyjnych, suchego basenu. Zajęcia zaprojektowane były w formie ciekawych zabaw w sali wyposażonej w liczne piłki terapeutyczne, dyski sensoryczne i fakturowe, tory do balansowania, tunele, równoważnie, zjeżdżalnie, drabinki, trampolinę, kręgle, materace oraz inne elementy, dzięki którym zabawa upływała w przyjaznej atmosferze. Celem zajęć było zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej i nauczenie ich dobrych nawyków żywieniowych, gdyż zdrowy rozwój ciała wymaga zarówno ćwiczeń fizycznych jak i dobrego odżywiania, a zdrowe ciało wpływa pozytywnie na rozwój umysłu i pewność siebie!

• Zajęcia dla rodziców i nauczycieli

Zależało nam na zbudowaniu i wzmacnianiu postaw proekologicznych wśród wszystkich, dlatego nasz program skierowany był nie tylko do dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym, ale także do ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.
Zajęcia dla rodziców i nauczycieli miały na celu pokazanie im w jaki sposób można dzieciom pokazać zasady segregacji odpadów oraz rozbudzać ciekawość przyrodniczą czerpiąc jak najwięcej sytuacji z życia codziennego. Zakupy w sklepie, przygotowanie podwieczorku, zabawa na placu zabaw, przejażdżka rowerem, wycieczka do lasu, parku, podróż samochodem to odpowiednie chwile by dzieci były „Ekopatrolami” i „Tropicielami przyrody”. Wśród rodziców i nauczycieli przeprowadzono akcję informacyjną podczas której rodzice otrzymali ulotki i wskazówki jak być świadomym konsumentem i dbać o ekologię.

W ramach programu zrealizowano łącznie 295 godzin zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z edukacji ekologicznej, przyrodniczej i prozdrowotnej oraz 2 godziny warsztatów dla rodziców i 2 godziny warsztatów dla nauczycieli. Dodatkowo w trakcie realizacji programu zorganizowano 20 imprez, konkursów, spotkań, obchodów i akcji o tematyce ekologicznej, przyrodniczej i prozdrowotnej.
Na realizacje projektu uczelnia pozyskała z WFOŚiGW dotację w wysokości 30000 zł. Łączna wartość projektu to 35914,86 zł.

Jesteś tutaj: Home "Mały odkrywca"
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących cookies.