Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku   Click to listen highlighted text! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Powered By GSpeech

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we WłocławkuPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku od początku swego istnienia prowadzi politykę proekologiczną. Program edukacyjny - czyste powietrze jest kontynuacją programów realizowanych w latach ubiegłych np. „Ekostudent w ekoregionie” - 3 edycje, "Powołanie Akademickiego Centrum Edukacji Ekologicznej Ekożaczek w Przedszkolu Akademickim PWSZ we Włocławku", "Eko przedszkolak", „Mały odkrywca”. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa od początku istnienia kreuje się jako Uczelnia ekologiczna, propaguje zdrowy tryb życia i aktywnie uczestniczy w wielu przedsięwzięciach mających na celu ochronę środowiska i zdrowia.

Głównym celem programu jest:

• popularyzacja wiedzy na temat ochrony środowiska w grupach wiekowych
od przedszkolaka do seniora,
• wykształcenie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
• zapoznanie z problemem "niskiej emisji" od przyczyn występowania do sposobów eliminacji,
• integracja wiedzy z zakresu edukacji i komunikacji społecznej z kształceniem zawodowym obejmującym problematykę wdrażania zrównoważonego rozwoju,
na wszystkich poziomach kształcenia,
• zmiana świadomości i postaw oraz wykształcenie nawyków racjonalnego gospodarowania odpadami, które powstają w naszych gospodarstwach domowych,
• rozwijanie poczucia indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za stan środowiska,
• nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych, wyciąganie i formułowanie wniosków,
• kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania się,
• zachęcanie rodziców i opiekunów do uczestnictwa w programowaniu treści i działań proekologicznych.

Beneficjenci programu:
Ważną rolę w procesie kształcenia postaw ekologicznych odgrywa zapoczątkowana już
w przedszkolach edukacja, która polega na kształtowaniu u dzieci przedszkolnych odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. Wiedzę przyrodniczą kształtujemy przez całe życie, a edukacja przyrodnicza w przedszkolu - to jeden z bardzo ważnych etapów tego procesu. Jakość i zakres doświadczeń przyrodniczych dzieci zależy w dużej mierze od wpływu środowiska, w którym żyją. Dziecko to istota, która wchodzi intensywnie w relacje z otaczającym je światem - jest więc elementem systemu ekologicznego.
W przedszkolu jest wiele okazji do rozbudzania wrażliwości ekologicznej. Szansą spełnienia przewidywanych oczekiwań jest zamierzona, dobrze przemyślana i zorganizowana praca wychowawczo - dydaktyczna nauczyciela, w której wykorzystuje on całe bogactwo środków, metod i form. Dzieci mogą zaznajomić się ze światem roślin, zwierząt, z przyrodą nieożywioną - a także nauczyć się dostrzegać i przeżywać jej piękno. Obcowanie z przyrodą pozwala także na zdobycie wielu umiejętności i doświadczeń - co na pewno zaprocentuje
w przyszłości.
Aby powyższe cele zrealizować, działania edukacyjno-informacyjne w ramach programu skierowane są do odbiorców wszystkich grup wiekowych od dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli do seniorów i całej społeczności lokalnej (rodziców i dziadków dzieci biorących udział w programie). Edukacja od przedszkola do seniora.

Opis zadania:
1. Warsztaty, zajęcia edukacyjne, pokazy dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym
Realizacja warsztatów, spotkań, zajęć edukacyjnych. W trakcie warsztatów dzieci zapoznają się z problematyką związaną przede wszystkim z ochroną powietrza, ale również z gospodarką odpadami, promocją zdrowego i ekologicznego stylu życia. Program edukacji ekologicznej dla dzieci realizować będziemy w 3 blokach tematycznych:
• zasady ochrony przyrody
• bogactwo przyrody
• zdrowy styl życia
Głównym i przewodnim tematem zajęć będzie „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS – ZABAWY Z POWIETRZEM”.

2. Warsztaty, zajęcia edukacyjne, pokazy dla młodzieży i studentów
Realizacja warsztatów, spotkań, zajęć edukacyjnych w trakcie, których młodzież i studenci zapoznają się z problematyką związaną przede wszystkim z ochroną powietrza i zjawiskiem "niskiej emisji", ale również z gospodarką odpadami, promocją zdrowego i ekologicznego stylu życia.

3. Seminarium Studenckie: „Niska emisja od przyczyn występowania do sposobów eliminacji”, „Zrównoważony rozwój szansą dla gospodarki, środowiska i człowieka”.
Podczas seminarium zaprezentowane zostaną referaty i prezentacje multimedialne przygotowane przez studentów PWSZ i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przykładowe tematy referatów:
• Zrównoważony transport – rower alternatywny środek transportu
• Niska emisja a czyste powietrze wokół nas
• Co to jest "niska emisja"
• Przeciwdziałanie "niskiej emisji"
• Zrównoważony rozwój miast
• Edukacja i jej rola w wdrażaniu zrównoważonego rozwoju
• Czy jesteśmy „zrównoważeni” aby żyć zdrowo i ekologicznie
• Zrównoważony rozwój szansą dla przyszłych pokoleń

4. Warsztaty dla dzieci, młodzieży i studentów –Akademia letnia „Żyj aktywnie
i zdrowo”- zielone wakacje na świeżym powietrzu.
Zajęcia zorganizowane w okresie letnich wakacji dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych, podczas których uczestnicy programu poznali sposoby prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia. Dla dzieci, młodzieży i studentów zorganizowane zostały warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania się wraz z pokazem „Kuchni molekularnej”. Uczestnicy poznali zasady właściwego łączenia składników żywności. Podczas akcji propagowany był aktywny sposób spędzania czasu wolnego.

5. Happening "Czyste powietrze wokół nas" (ekologiczny piknik podczas "Dni bez samochodu")
Happening będzie uwieńczeniem Akademii letniej i zostanie zorganizowany
we wrześniu. W ramach obchodów planowane są spotkania, warsztaty, konkursy, pokazy. Zorganizowany zostanie także rajd rowerowy.

6. „Aktywny senior promotorem ekologii w domu”
Cykl warsztatów, szkoleń, pokazów, prezentacji dla lokalnej społeczności m.in. do dziadków dzieci i młodzieży biorącej udział w programie. Celem spotkań w ramach tej części programu będzie zwrócenie uwagi na problemy lokalnego środowiska - przede wszystkim na zanieczyszczenie powietrza, jak również inne lokalne problemy związane z ochroną przyrody.

7. Warsztaty dla nauczycieli
Aby właściwie edukować dzieci, młodzież czy lokalne środowisko konieczne jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry. Nauczyciele nie tylko powinni poznać szczegółowo problemy ochrony lokalnego środowiska, ale również stosować właściwą metodologię nauczania w zależności od wieku ucznia, słuchacza.

Jesteś tutaj: Home "PROGRAM EDUKACYJNY - CZYSTE POWIETRZE”
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących cookies.