Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku   Click to listen highlighted text! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Powered By GSpeech

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku/Wyciąg ze Statutu/

Więcej na http://www.tpj.pl/

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

 

Rozdział I

§ 1

Towarzystwo nosi nazw “Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce”.

W dalszej treści określane jest jako “Towarzystwo”.

2. Towarzystwo działa na podstawie:

- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z 1989 r. wraz z późniejszymi zmianami);

- Statutu Towarzystwa.

6. Towarzystwo może powoływać oddziały  terenowe oraz  sekcje na zasadach przewidzianych w dalszej części statutu.

 

 

Rozdział II

Cele i zakres działania.

§ 2

Celem działania Towarzystwa jest promocja zasad, metod i osiągnięć w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej.

§ 3

 Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

1. proponowanie standardów oceny jakości opieki zdrowotnej,

2. propagowanie wewnątrz instytucjonalnych i zewnątrz instytucjonalnych systemów

oceny i poprawy jakości usług zdrowotnych,

3. proponowanie i negocjowanie standardów i zasad dotyczących organizacji i

finansowania opieki zdrowotnej

4. promocji jakości i efektywności pracy w zakładach opieki zdrowotnej i optymalizacji

kosztów leczenia

5. wdrażanie i upowszechnianie innowacji w zakresie organizacji i funkcjonowania

placówek opieki zdrowotnej,

6. inicjowanie prac naukowo – badawczych na zlecenie lub z własnej inicjatywy,

7. organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów naukowych, zebrań dyskusyjnych,

odczytów i wykładów,

8. organizowanie zbiorowej i indywidualnej wymiany doświadczeń między

poszczególnymi grupami zawodowymi zakładów opieki zdrowotnej, stażów naukowych,

pobytów studyjnych, praktyk zawodowych oraz innych form i metod działania przyczyniających się do popularyzacji rozwiązań organizacyjnych i podnoszenia

kwalifikacji zawodowych kadr medycznych, organizatorskich i kierowniczych,

9. wydawanie czasopism, materiałów informacyjno – szkoleniowych i innych opracowań z

zakresu działalności statutowej Stowarzyszenia,

10. uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń

 zajmujących się problematyką funkcjonowania opieki medycznej,

11. współpraca z instytucjami, uniwersytetami i akademiami medycznymi, jednostkami

naukowo – badawczymi, organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granic działającymi na płaszczyźnie nauk medycznych,

12. inna działalność gospodarczą prowadzoną na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

Rozdział III

Zasady członkostwa.

§ 4

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby prawne lub fizyczne zainteresowane promocją

jakości opieki zdrowotnej.

 

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna.

§ 12

2. Jednostkami terenowymi Towarzystwa są oddziały.

3. Władzami oddziału są:

1) zebranie członków oddziału,

2) zarząd oddziału,

3) komisja rewizyjna oddziału.

§ 18

1. Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest oddział.

Oddziały stanowiące terenowe jednostki Towarzystwa posiadają, osobowość prawną.

§19

1. Zebranie członków oddziału jest najwyższą władzą  oddziału.

2. Zebranie członków oddziału jest zwoływane przez zarząd oddziału.

§ 22

Zarząd oddziału składa się:  z 3 do 5 osób w tym:

1) Prezesa Oddziału,

2) Wiceprezesa Oddziału,

3) Sekretarza oddziału.

§ 23

4. Komisja rewizyjna oddziału składa się z 3 członków.

5. Komisja rewizyjna oddziału wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

 

 

 

Jesteś tutaj: Home Statut
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących cookies.