Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku   Click to listen highlighted text! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Powered By GSpeech

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we WłocławkuUbezpieczenie od NNW + OC dla studentów PWSZ we Włocławku


Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku jest dobrowolne, jednak zaleca się jego powszechność, aby w czasie zaistnienia wypadku każdy ze studentów naszej Uczelni mógł skorzystać ze świadczeń wypłacanych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społęcznych S.A., wybrany przez Samorząd Studencki Uczelni.
Ubezpieczenie się zalecane jest szczególnie studentom, którzy w bieżącym roku akademickim zobowiązani są realizować praktykę zawodową. Każdy student skierowany do zakładu pracy na studencką praktykę zawodową zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, iż takie ubezpieczenie posiada.

Ubezpieczenie NNW obejmuje rok akademicki tj. od 01 października 2018r. do 30 września 2019 roku, ze składką roczną:

41,37 zł ubezpieczenie na sumę 15 000 zł.

41,55 zł ubezpieczenie na sumę 11 000 zł. dotyczy studentów pielęgniarstwa

Oferta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej studenta

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie wynikłe z wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z wykonywania działalności leczniczej, w tym podczas studenckich praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży oraz posiadania mienia służącego do wykonywania działalności leczniczej.  Suma gwarancyjna : 2500 EUR na jedno zdarzenie 5000 EUR na wszystkie zdarzenia.

Warunki ubezpieczenia

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW – pobierz

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OC – pobierz

Ubezpieczenie zdrowotne studentów

Na mocy obowiązującego Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, stanowiącego załącznik
do Zarządzenia nr 85/08 Rektora PWSZ we Włocławku z dnia 24 października 2008 r. obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta kształcącego się w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym jest nałożony na:

1. rodziców studenta:

- do 26 roku życia, jeżeli jest na ich wyłącznym utrzymaniu

2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku:

- ukończył 26 rok życia

- do 26 roku życia, jeżeli nie jest na wyłącznym utrzymaniu rodziców

Przypominamy, że studenci, którzy zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego nie mogą:
- pozostawać w stałym stosunku pracy z jakimkolwiek pracodawcą,

- być zatrudnieni tymczasowo na umowę o pracę lub umowę zlecenia,

- być zarejestrowani jako bezrobotni w Urzędzie Pracy,

- prowadzić działalności gospodarczej ani współpracować z osobami prowadzącymi        działalność,
- posiadać ubezpieczenia z innego tytułu (np. pracujący współmałżonek).

W chwili zaistnienia jakiejkolwiek z wymienionych sytuacji student zobowiązany jest
do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu.

Studenci, którzy spełniają warunki wymienione w pkt. 2 powinni zgłosić się do pracownika Kwestury (ul. 3 Maja 17, pok. 12) z następującymi dokumentami:

- dowodem osobistym

- aktualną legitymacją studencką,

- nr PESEL

W przypadku udzielenia informacji niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność karna na mocy art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami).

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studentów przez Uczelnię wygasa z dniem  
ukończenia szkoły wyższej albo skreślenia z listy studentów.

Za termin ukończenia studiów wyższych uważa się termin obrony pracy dyplomowej, nie dłużej jednak niż do 30 września roku akademickiego, w którym student zaliczył ostatni semestr
studiów przewidziany planem studiów.

Regulamin do ubezpieczenia zdrowotnego studenta PWSZ we Włocławku - pobierz

Oświadczenie studenta PWSZ we Włocławku - pobierz

 

 

 

Jesteś tutaj: Home Ubezpieczenia
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących cookies.