Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku   Click to listen highlighted text! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Powered By GSpeech

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

A- A A+


FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb-1

 

REKRUTACJA do projektu „Praktycznie najlepsi”
dla studentów II roku kierunków: ADMINISTRACJA i PEDAGOGIKA

TERMINARZ REKRUTACJI:

 • akcja informacyjno-promocyjna - od 22 lutego do 13 marca 2018 r.
 • przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych - od 1 do 14 marca 2018 r. 
 • weryfikacja zgłoszeń (ustalenie podstawowej i rezerwowej listy uczestników) - od 15 -16 marca 2018 r. 
 • przekazanie informacji o zakwalifikowaniu się do projektu – od 17 marca 2018 r.

Regulamin rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce "dokumenty do pobrania".

Rekrutacja do projektu „Praktycznie najlepsi” prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji tj. umożliwia wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwe i pełne uczestnictwo na jednakowych zasadach.

 


  

Kierunek Pedagogika – III rok, specjalność Wczesnoszkolna i przedszkolna

 

Warsztaty METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W.SHERBORNE -  I stopień (18 godz.)

 

Instruktor: mgr Dariusz Okrzesik

Termin: 17.02.2018 r. (sobota)   - 10:00 - 18:30, 18.02.2018 r. (niedziela)- 08:30 - 15:00

Miejsce: PWSZ we Włocławku, mała sala fitness I piętro przy ul. Obrońców Wisły 1920r. 21/25, Włocławek

 

Uwagi: Wskazany odpowiedni ubiór - wygodny, sportowy strój (coś ciepłego na wierzch np. bluza) oraz grube skarpetki (ćwiczymy boso lub w skarpetach). Ćwiczenia odbywają się również w pozycjach leżących na podłodze. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają  certyfikat, który uprawnia do prowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego. W przerwach kawowych zapraszamy na kawę, herbatę oraz słodki poczęstunek.

 


W dniach 18-19 listopada 2017 r.

dla studentów III roku Inżynierii Zarządzania


odbędą się dwudniowe warsztaty z zakresu "Profesjonalny Office manager"

Warsztaty realizowane będą w godzinach

·         sobota (18 listopada) od 13.20 do 19.50

·         niedziela (19 listopada) od 11.20 do 18.10

w sali 106 na Mechaników 3.

Warsztaty poprowadzi firma szkoleniowa  SEKA S.A. Oddział w Toruniu.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia wystawione przez Firmę SEKA.

 


 

TERMINY REKRUTACJI

do projektu „Praktycznie najlepsi”

dla studentów III roku kierunku: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIE

 

·         akcja informacyjno-promocyjna - od 02 do 15 października  2017 r.

·         przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych - od 16 do 25 października 2017 r.

·         weryfikacja zgłoszeń (ustalenie podstawowej i rezerwowej listy uczestników) - od 26 do 27 października 2017 r.

·         przekazanie informacji o zakwalifikowaniu się do projektu –  od 30 października 2017 r. 

 

Regulamin rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce "dokumenty do pobrania".

Rekrutacja do projektu „Praktycznie najlepsi” prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans i  niedyskryminacji tj. umożliwia wszystkim osobom  –  bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwe i pełne uczestnictwo na jednakowych zasadach.


 

Zajęcia warsztatowe „Diagnoza potrzeb podopiecznych przez diagnozę wartości

Informujemy, że zajęcia warsztatowe Diagnoza potrzeb podopiecznych przez diagnozę wartości” kształcące kompetencje zawodowe dla studentów Pedagogiki specjalności pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki, odbędą się w terminach:

 • 20.05.2017 (sobota) – 9:00-16:00
 • 21.05.2017 (niedziela) – 9:00-15:00

  Zajęcia będą realizowane w sali 303 w budynku dydaktycznym przy ul. Mechaników 3 we Włocławku.


 

„Umowy handlowe B2B”

Informujemy, że zajęcia warsztatowe „Umowy handlowe B2B”, kształcące kompetencje zawodowe studentów Administracji, odbędą się w terminach:

 • 28 kwietnia (piątek) – 15.00-20.00
 • 29 kwietnia (sobota) – 08:00-17:45.

Zajęcia realizowane będą w budynku dydaktycznym przy ul. Mechaników 3 we Włocławku, numery sal. 28.04 s. 304 oraz 29.04 s. 205.


 

Zajęcia warsztatowe „Terapia ręki I i II stopnia”

Informujemy, że zajęcia warsztatowe „Terapia ręki I i II stopnia” kształcące kompetencje zawodowe dla studentów Pedagogiki specjalności wczesnoszkolnej i przedszkolnej, odbędą się w terminach:

 • 29.04.2017 (sobota) – 10.00-17.30 (zajęcia teoretyczne)
 • 30.04.2017 (niedziela) – 10.00-17.30 (zajęcia praktyczne) Prosimy o zabranie wygodnego, swobodnego stroju oraz obuwia sportowego.

Zajęcia będą realizowane w sali 304 w budynku dydaktycznym przy ul. Mechaników 3 we Włocławku.


 

Terminarz realizacji warsztatów wzmacniających kompetencje komunikacyjne:

  

 

TERMINY REKRUTACJI

do projektu „Praktycznie najlepsi”

dla studentów II roku kierunków: 
ADMINISTRACJA, PEDAGOGIKA, ZARZĄDZANIE

 

 • akcja informacyjno-promocyjna - od 01 do 20 marca  2017 r.
 • przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych - od 13 do 25 marca 2017 r.
 • weryfikacja zgłoszeń (ustalenie podstawowej i rezerwowej listy uczestników) - od 27 do 29 marca 2017 r.
 • przekazanie informacji o zakwalifikowaniu się do projektu –  od 30 marca 2017 r. 

Regulamin rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce "dokumenty do pobrania".

 

Rekrutacja do projektu „Praktycznie najlepsi” prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans i  niedyskryminacji tj. umożliwia wszystkim osobom    bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwe i pełne uczestnictwo na jednakowych zasadach.

 

Szanowni Państwo, informujemy, że 29 marca br. odbyło się zebranie komisji rekrutacyjnej, w wyniku którego powstała lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu. Informacje w tym zakresie zostały wysłane na adresy mailowe podane w formularzach rekrutacyjnych.

Fotolia 47879190 Subscription Monthly XXL

 


Projekt "Praktycznie najlepsi" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa  III.  Szkolnictwo  wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższymProjekt ma wartość 319 811,05 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 310 211,05 zł.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych i zawodowych studentów oraz studentek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację: 

a) zajęć warsztatowych kształcących kompetencje,

b) dodatkowych zajęć realizowanych wspólnie z pracodawcami,

c) wizyt studyjnych u pracodawców,

wdrażanych w ramach Programu Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i/lub zatrudniania absolwentów.


Planowane efekty:
1. Podniesienie 
kompetencji uczestników w ramach działań uczelni wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
2.  Kontynuowanie kształcenie lub podjęcie zatrudnienia w ciągu 6 m-cy od momentu zakończenia kształcenia przez 40% absolwentów uczelni.

Okres realizacji: 1 marca 2017 roku - 30 września 2019 roku.

 

Adresaci projektu: 

Studentki i studenci PWSZ we Włocławku trzech ostatnich semestrów studiów licencjackich i inżynierskich tj.:
-  IV-VI semestru studiów kierunku Administracja z naborów: 2015/2016 i 2016/2017,
-  IV-VI semestru studiów kierunku Pedagogika z naborów: 2015/2016 i 2016/2017,
-  IV-VI semestru studiów kierunku Zarządzanie z naboru 2015/2016,
-  V-VII semestru studiów Inżynieria Zarządzania z naboru 2015/2016.
 plakat

Kierunek Pedagogika – III rok, specjalność Wczesnoszkolna i przedszkolna

Warsztaty METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W.SHERBORNE -  I stopień (18 godz.)

Instruktor: mgr Dariusz Okrzesik

Termin: 17.02.2018 r. (sobota)   - 10:00 - 18:30, 18.02.2018 r. (niedziela)- 08:30 - 15:00

Miejsce: PWSZ we Włocławku, mała sala fitness I piętro przy ul. Obrońców Wisły 1920r. 21/25, Włocławek

Uwagi: Wskazany odpowiedni ubiór - wygodny, sportowy strój (coś ciepłego na wierzch np. bluza) oraz grube skarpetki (ćwiczymy boso lub w skarpetach). Ćwiczenia odbywają się również w pozycjach leżących na podłodze. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają  certyfikat, który uprawnia do prowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego. W przerwach kawowych zapraszamy na kawę, herbatę oraz słodki poczęstunek.

 


TERMINARZ WARSZTATÓW 

W RAMACH PROJEKTU PRAKTYCZNIE NAJLEPSI


Kierunek PEDAGOGIKA- III rok

• Warsztaty „Praca zespołowa” (16 godz.)
Termin: 25-26 listopada 2017 r. (sobota-niedziela)
Godziny : po 8 godz. dziennie od 8.00 – 15.00
Miejsce: budynek dydaktyczny przy ul. Mechaników 3;
25 listopada – czytelnia PWSZ; 26 listopada - sala 203


Kierunek ADMINISTRACJA - III rok

• Warsztaty „Praca zespołowa” (16 godz.)
Termin: 02-03 grudnia 2017 r. (sobota-niedziela)
Godziny: 2 grudnia: od 15.00 do 19.50, 3 grudnia: od 8.00 do 16.30
Miejsce: budynek dydaktyczny przy ul. Mechaników 3;
2 grudnia – sala 203; 3 grudnia - sala 205


• Warsztaty „Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej” (16 godz.)
Termin: 09-10 grudnia 2017 r. (sobota-niedziela)
Godziny: 9 grudnia: od 16.40 do 19.50, 10 grudnia: od 8.00 do 18.10
Miejsce: budynek dydaktyczny przy ul. Mechaników 3;
9 grudnia - sala 303; 10 grudnia - sala 303


Kierunek ZARZĄDZANIE – III rok

• Warsztaty „Tworzenie prezentacji w Prezi” (8 godz.)
Termin: 02 grudnia 2017 r. (sobota)
Godziny: od 11.20 do 18.10
Miejsce: budynek dydaktyczny przy ul. Mechaników 3; sala 106


• Warsztaty „Profesjonalny Office Manager” (16 godz.)
Termin: 16-17 grudnia 2017 r. (sobota– niedziela)
Godziny: 16 grudnia: od 13.30 do 18.10, 17 grudnia: od 8.00 do 16.30
Miejsce: budynek dydaktyczny przy ul. Mechaników 3;
16 grudnia- sala 107; 17 grudnia- sala 107


• Warsztaty „Analiza finansowa w MS Excel” (16 godz.)
Termin: 25-26 listopada 2017 r. (sobota-niedziela)
Godziny: 25 listopada od 16.40 do 19.50, 26 listopada od 8.00 do 18.10
Miejsce: budynek dydaktyczny przy ul. Mechaników 3;
25 listopada - sala 106; 26 listopada - sala 106

Kierunek INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA – III rok

• Warsztaty „Profesjonalny Office Manager” (16 godz.)
Termin:18-19 listopada 2017 r. (sobota –niedziela)
Godziny: 18 listopada od 13.20 do 19.50, w niedziele od 11.20 do 18.10
Miejsce: budynek dydaktyczny przy ul. Mechaników 3;
18 listopada - sala 106, 19 listopada - sala 106


 Zajęcia warsztatowe „Diagnoza potrzeb podopiecznych przez diagnozę wartości

Informujemy, że zajęcia warsztatowe Diagnoza potrzeb podopiecznych przez diagnozę wartości” kształcące kompetencje zawodowe dla studentów Pedagogiki specjalności pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki, odbędą się w terminach:

 • 20.05.2017 (sobota) – 9:00-16:00
 • 21.05.2017 (niedziela) – 9:00-15:00

  Zajęcia będą realizowane w sali 303 w budynku dydaktycznym przy ul. Mechaników 3 we Włocławku.


„Umowy handlowe B2B”

Informujemy, że zajęcia warsztatowe „Umowy handlowe B2B”, kształcące kompetencje zawodowe studentów Administracji, odbędą się w terminach:

 • 28 kwietnia (piątek) – 15.00-20.00
 • 29 kwietnia (sobota) – 08:00-17:45.

Zajęcia realizowane będą w budynku dydaktycznym przy ul. Mechaników 3 we Włocławku, numery sal. 28.04 s. 304 oraz 29.04 s. 205.


 Zajęcia warsztatowe „Terapia ręki I i II stopnia”

Informujemy, że zajęcia warsztatowe „Terapia ręki I i II stopnia” kształcące kompetencje zawodowe dla studentów Pedagogiki specjalności wczesnoszkolnej i przedszkolnej, odbędą się w terminach:

 • 29.04.2017 (sobota) – 10.00-17.30 (zajęcia teoretyczne)
 • 30.04.2017 (niedziela) – 10.00-17.30 (zajęcia praktyczne) Prosimy o zabranie wygodnego, swobodnego stroju oraz obuwia sportowego.

Zajęcia będą realizowane w sali 304 w budynku dydaktycznym przy ul. Mechaników 3 we Włocławku.


 Terminarz realizacji warsztatów wzmacniających kompetencje komunikacyjne:

Biuro Projektu
ul. 3 Maja 17, pok. 10
87-800 Włocławek

Koordynator projektu
Urszula Lewandowska
tel. 668-075-560
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Asystent projektu
Aneta Woźniak
tel. 698-629-589
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doradca zawodowy
Przemysław Taranowski
tel. 600-986-553
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

TERMINARZ WARSZTATÓW

W RAMACH PROJEKTU PRAKTYCZNIE NAJLEPSI

 

 

 

 

Kierunek PEDAGOGIKA- III rok

 

·           Warsztaty  „Praca zespołowa” (16 godz.)

Termin: 25-26 listopada 2017 r. (sobota-niedziela)

Godziny : po 8 godz. dziennie od 8.00 – 15.00

Miejsce: budynek dydaktyczny przy ul. Mechaników 3;

25 listopada – czytelnia PWSZ; 26 listopada - sala  203

 

 

Kierunek ADMINISTRACJA - III rok

 

·           Warsztaty  „Praca zespołowa” (16 godz.) 

Termin: 02-03 grudnia 2017 r. (sobota-niedziela)

Godziny: 2 grudnia: od 15.00 do 19.50,  3 grudnia: od 8.00 do 16.30

Miejsce: budynek dydaktyczny przy ul. Mechaników 3;

2  grudnia – sala 203; 3 grudnia - sala 205

 

 

·           Warsztaty „Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej”
(16 godz.)

Termin: 09-10 grudnia 2017 r. (sobota-niedziela)  

Godziny: 9 grudnia: od 16.40 do 19.50,  10 grudnia: od 8.00 do 18.10

Miejsce: budynek dydaktyczny przy ul. Mechaników 3;

9 grudnia - sala 303; 10 grudnia - sala 303

 

 

Kierunek ZARZĄDZANIE – III rok

 

·           Warsztaty „Tworzenie prezentacji w Prezi” (8 godz.)

Termin: 02 grudnia 2017 r. (sobota)

Godziny: od 11.20 do 18.10

Miejsce: budynek dydaktyczny przy ul. Mechaników 3; sala 106

 

 

·           Warsztaty  „Profesjonalny Office Manager” (16 godz.)

Termin: 16-17  grudnia 2017 r. (sobota– niedziela)

Godziny: 16 grudnia: od 13.30 do 18.10, 17 grudnia: od 8.00 do 16.30

Miejsce: budynek dydaktyczny przy ul. Mechaników 3;

16 grudnia- sala 107; 17 grudnia- sala 107

 

 

·           Warsztaty „Analiza finansowa w MS Excel” (16 godz.)

Termin: 25-26 listopada 2017 r. (sobota-niedziela)

Godziny: 25 listopada od 16.40 do 19.50, 26 listopada od 8.00 do 18.10

Miejsce: budynek dydaktyczny przy ul. Mechaników 3;

25 listopada - sala 106; 26 listopada - sala 106

 

 

 

Kierunek INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA –  III rok

 

·         Warsztaty  „Profesjonalny Office Manager” (16 godz.)

Termin:18-19 listopada 2017 r. (sobota –niedziela)

Godziny: 18 listopada od 13.20 do 19.50,  w niedziele od 11.20 do 18.10

Miejsce: budynek dydaktyczny przy ul. Mechaników 3;

18  listopada -  sala 106, 19 listopada -  sala 106

Jesteś tutaj: Home Praktycznie najlepsi
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących cookies.