Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku   Click to listen highlighted text! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Powered By GSpeech

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we WłocławkuWykaz wymaganych dokumentów rekrutacyjnych- studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie:

 1. formularz podania o przyjęcie na studia wypełniony i wydrukowany przez kandydata w drodze rejestracji elektronicznej;
 2. kopia oraz oryginał/y do poświadczenia kopii:
  • świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty albo,
  • świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo,
  • świadectwa i innego dokumentu lub dyplomu, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo,
  • świadectwa lub dyplomu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia albo,
  • świadectwa lub innego dokumantu uznanego za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;      
 3. jedna aktualna fotografia (podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem), zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 4. dowód dokonania opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na rachunek bankowy PWSZ we Włocławku;
 5. zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwskazań do studiowania na kierunku studiów - dotyczy tylko kandydatów na kierunek pielęgniarstwo. Skierowanie na badania należy pobrać w Biurze Rekrutacyjnym ul. Mechaników 3 lub w Kancelarii Uczelni ul. 3 Maja 17, pok. nr 16. Badania lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat) lub bezpłatnie w Wojewódzkim Ośrdoku Medycyny Pracy we Włocławku (ul. Wyszyńskiego 21).

 

 Wykaz wymaganych dokumentów rekrutacyjnych - studia drugiego stopnia:

 1. formularz podania o przyjęcie na studia wypełniony i wydrukowany przez kandydata w drodze rejestracji elektronicznej;
 2. kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem oraz oryginałem do poświadczenia kopii (w przypadku braku suplementu bądź braku informacji w suplemencie o średniej ocen z całości studiów dodatkowo należy złożyć zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej z całości studiów pierwszego stopnia wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające informacje o sklai ocen, zgodnie z którą średnia ocen została obliczona);
 3. jedna aktualna fotografia (podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem), zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 4. dowód dokonania opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na rachunek bankowy PWSZ we Włocławku;
 5. zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwskazań do studiowania na kierunku studiów - dotyczy tylko kandydatów na kierunek pielęgniarstwo. Skierowanie na badania należy pobrać w Biurze Rekrutacyjnym ul. Mechaników 3 lub w Kancelarii Uczelni ul. 3 Maja 17, pok. nr 16. Badania lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat) lub bezpłatnie w Wojewódzkim Ośrdoku Medycyny Pracy we Włocławku (ul. Wyszyńskiego 21).

Dokumenty należy składać w białej papierowej teczce, podpisanej: imię, nazwisko, kierunek, stopień studiów.

Uwaga !!! Do  elektronicznej rejestracji kandydata (IRK) konieczne jest aktualne zdjęcie w formie elektronicznej, które zostanie wykorzystane do podania oraz elektronicznej legitymacji studenckiej. Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary co najmniej 236 x 295 pikseli z odpowiednią jakością. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.

Jesteś tutaj: Home Wymagane dokumenty
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących cookies.